Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-170 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-245 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS ATRINKIMO DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE IR DALINIO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-01-11
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06
Atsisiųsti TS-216 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS-187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO. Aleksiūnienė Danutė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-281 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2012-10-02
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ TĘSTINUMO UŽTIKRINIMO. Aleksiūnienė Danutė 2013-06-28
Atsisiųsti TS-191 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, TAIKOS G. 15, MODERNIZAVIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“ Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-06-07
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją Aleksiūnienė Danutė 2010-10-07
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TVARAUS TURIZMO PASLAUGŲ PLĖTRA ABIPUS LIETUVOS IR LENKIJOS SIENOS“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO PARAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-06-03
Atsisiųsti TS-19 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 236 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ ATNAUJINIMAS IR PERSONALO, DIRBANČIO SU VAIKAIS, APMOKYMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NO Aleksiūnienė Danutė 2010-04-08
Atsisiųsti TS-282 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS PASTATO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS. I ETAPAS“ IR NETINKAMŲ IŠLAIDŲ PADENGIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-10-02
Atsisiųsti TS-189 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2013-02-13 SPRENDIMO NR. TS-4 ,,DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NARYSTĖS ASOCIACIJOJE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE“ DALINIO PAKEITIMO. Aleksiūnienė Danutė 2013-06-28
Atsisiųsti TS-191 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, TAIKOS G. 15, MODERNIZAVIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“ Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-23 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011–2013 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-06-07
Atsisiųsti TS-143 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2013-06-03
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2012-04-04
Atsisiųsti TS-119 Tarybos sprendimai DĖL 2009-04-29 SPRENDIMO NR. TS–61 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ PATIKSLINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-05-04
Atsisiųsti TS-190 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PLĖTROS, VALDYMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS. Aleksiūnienė Danutė 2013-06-28
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-04-08
Atsisiųsti TS-349 Tarybos sprendimai DĖL PATALPŲ NUOMOS RENGINIAMS KONKURSO Aleksiūnienė Danutė 2013-01-03
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PRAŠYMUI SKIRTI PAPILDOMĄ FINANSAVIMĄ ĮGYVENDINAMAM PROJEKTUI IR PRISIDĖTIBENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOMIS Aleksiūnienė Danutė 2011-06-07
Atsisiųsti TS-249 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ FINANSINEI PARAMAI GAUTI IŠ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“ Aleksiūnienė Danutė 2013-06-03
Atsisiųsti TS-120 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-05-04
Atsisiųsti TS-25 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTŲ BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-04-08
Atsisiųsti TS-350 Tarybos sprendimai DĖL VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ SISTEMŲ DIEGIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE Aleksiūnienė Danutė 2013-01-03
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS BUVUSIOS KAZOKIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BAZĖJE“ (KAZOKIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS) BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-06-07
Atsisiųsti TS-250 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „NAUJOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS IR ĮDIEGIMAS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS KATILINĖJE“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PASKELBTAME VIEŠAJAME KONKURSE Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08