Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-148 Tarybos sprendimai DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2013-06-03
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2013-04-03
Atsisiųsti TS-192 Tarybos sprendimai DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO. Žemaitienė Regina 2013-06-28
Atsisiųsti TS-287 Tarybos sprendimai DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO. J. Goličenko 2013-12-31
Atsisiųsti TS-235 Tarybos sprendimai DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO. J. Goličenko 2013-10-28
Atsisiųsti TS-260 Tarybos sprendimai DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO. J. Goličenko 2013-12-03
Atsisiųsti TS-331 Tarybos sprendimai DĖL 2013 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2012-12-03
Atsisiųsti V.TS-70 Tarybos sprendimai Dėl 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo TS - 98 „Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektr D. Aleksiūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS–107 Tarybos sprendimai Dėl 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS–321 „Dėl narystės asociacijoje Elektrėnų miesto vietos veiklos grupėje“ dalinio pake V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-32 Tarybos sprendimai DĖL 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. TS-241 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS-71 Tarybos sprendimai Dėl 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS - 181 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose D. Aleksiūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-262 Tarybos sprendimai DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ARVYDO VYŠNIAUSKO ĮGALIOJIMO Bernotienė Rūta 2012-08-28
Atsisiųsti 03V-75 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl adresų objektų numerių keitimo Arvidas Simonaitis 2011-02-15
Atsisiųsti 03V-110 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Albinos Pauliukevičienės duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-14
Atsisiųsti TS-234 Tarybos sprendimai DĖL APLEISTŲ, NEPRIŽIŪRIMŲ IR NENAUDOJAMŲ PATALPŲ IR STATINIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. Šimkūnas Virgaudas 2013-09-02
Atsisiųsti TS-244 Tarybos sprendimai DĖL APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS, SAVIVALDYBĖS MERO (MERO PAVADUOTOJO), SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREK G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-261 Tarybos sprendimai DĖL APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS–3 Tarybos sprendimai Dėl Arvydo Vyšniausko skyrimo į Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo pareigas R. Bernotienė 2015-04-16
Atsisiųsti TS-261 Tarybos sprendimai DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO Šimkūnienė Violeta 2011-12-12
Atsisiųsti TS-220 Tarybos sprendimai Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Elektrėnų savivaldybėje nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Arcabienė Violeta 2010-10-29
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06
Atsisiųsti 03V-128 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) naudojamo žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 03V-125 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-23
Atsisiųsti 03V-126 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 03V-127 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti 03V-129 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Astos Striganavičienės ir Antano Sajetos (miręs) žemės sklypų planų tvirtinimo ir duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2009-10-26
Atsisiųsti TS-205 Tarybos sprendimai Dėl atleidimo nuo patalpų nuomos mokesčio Temlianceva Olga 2010-10-07
Atsisiųsti V.TS–150 Tarybos sprendimai Dėl atlyginimo dydžio už ugdymą pagal Kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programą Elektrėnų meno mokykloje nustatymo R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS-148 Tarybos sprendimai Dėl Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo į R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti V.TS-167 Tarybos sprendimai Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. A.Balnys 2015-10-06