Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NE ĮSTAIGOS GYVENTOJAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-03-14
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PRIIMTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VALSTYBĖS TURTĄ VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL VILNIAUS GATVĖS VIEVIO M. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-27 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-03-14
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO PASKIRTIES PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-28 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-03-14
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai DĖL VIETINIŲ REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTŲ Šimkūnas Virgaudas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-26 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-8 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ LAPIAKALNIO K. GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-19 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENŲ APSKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-3 Tarybos sprendimai DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-4 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MIESTO BEVARIKLIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ TRASŲ TINKLO SCHEMOS PATVIRTINIMO Butrimavičius Arūnas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ Temlianceva Olga 2012-02-08
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-02-08
Atsisiųsti TS-13 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2012-02-08
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-02-08
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI ELEKTRĖNŲ KRAŠTUI Temlianceva Olga 2012-02-08
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES DYDŽIUI APSKAIČIUOTI TAIKOMŲ KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-02-08
Atsisiųsti TS-15 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERDAVIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTRĖVIO SENIŪNIJAI Temlianceva Olga 2012-02-08
Atsisiųsti TS-21 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-02-08
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PASKELBTAME VIEŠAJAME KONKURSE Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO Nr. TS – 126 DALINIO PAKEITIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-02-08
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-23 Tarybos sprendimai DĖL TUALETO RUNGOS G. 12 ELEKTRĖNUOSE EKSPLOATACIJOS Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-02-08
Atsisiųsti TS-1 Tarybos sprendimai DĖL KONCESIJOS SUTARTIES NUTRAUKIMO Ratkevičius Gediminas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO SPORTO IR SVEIKATINGUMO AIKŠTYNO STEIGIMO Ratkevičius Gediminas 2012-02-08