Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-253 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-257 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-260 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2011-12-12
Atsisiųsti TS-262 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ELEKTRĖNŲ LIGONINEI Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-254 Tarybos sprendimai DĖL BUTO, ESANČIO MOKYKLOS G. 15-3 VIEVYJE, PERĖMIMO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-270 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPO REZERVAVIMO VISUOMENĖS REIKMĖMS Butrimavičius Arūnas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-261 Tarybos sprendimai DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO Šimkūnienė Violeta 2011-12-12
Atsisiųsti TS-275 Tarybos sprendimai DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO, MOKAMO UŽ PAJAMAS, GAUTAS IŠ INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, DYDŽIŲ 2012 METAMS PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-249 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ FINANSINEI PARAMAI GAUTI IŠ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-271 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-276 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJAI Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-250 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „NAUJOS ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS IR ĮDIEGIMAS SEMELIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS KATILINĖJE“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-272 Tarybos sprendimai DĖL ESAMŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-277 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 201 „DĖL MOKOMOJO AUTODROMO ELEKTRINĖS G. ELEKTRĖNUOSE NUOMOS“ DALINIO PAPILDYMO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-251 Tarybos sprendimai DĖL PLANUOJAMO ĮGYVENDINTI PROJEKTO „MAŽAI TARŠIŲ AUTOBUSŲ ĮSIGIJIMAS ATNAUJINANT UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ AUTOBUSŲ PARKO TRANSPORTO PRIEMONES“ Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-264 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-273 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7914/0004:5 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-278 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-266 Tarybos sprendimai DĖL 2011 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS – 196 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“ PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-246 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Ratkevičius Gediminas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-258 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO 2011–2020 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO 2011–2015 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2011-12-12
Atsisiųsti TS-279 Tarybos sprendimai DĖL PAVELDIMO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-267 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-247 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo. Ratkevičius Gediminas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-274 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „VILNIAUS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA“ NR. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 BENDROJO FINANSAVIMO Balnys Audrius 2011-12-12
Atsisiųsti TS-280 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-268 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS BUVUSIOS KAZOKIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BAZĖJE“ (KAZOKIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS) PAVADINIMO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-259 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“ VALDYBOS NARIO PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-248 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO, ESANČIO DRAUGYSTĖS G. 22, ELEKTRĖNUOSE, NUOMOS Ratkevičius Gediminas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-281 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2012 METAMS Temlianceva Olga 2011-12-12