Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7957/0001:101 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOS SUTARTIES SU UAB „LINOKOMPA“ NUTRAUKIMO Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-03-30 SPRENDIMO NR. TS – 65 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2011–2012 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-189 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVEMAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL 2011 M. BIRŽELIO 29 D. TARYBOS SPRENDIMO NR. TS – 155 1 PUNKTO PATIKSLINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ NUOMOS KONKURSO Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-190 Tarybos sprendimai DĖL ESAMŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-09-27
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ IR UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GELVITA“ Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŽMONIŲ BENDRIJAI „SPINDULYS“ Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-179 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS BEIŽIONIŲ BENDRUOMENEI Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI „ELEKTRĖNŲ KRAŠTAS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-181 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti 01V-28 Mero potvarkiai Dėl konstitucijos egzamino vertinimo komisijos sudarymo Ratkevičius Gediminas 2011-09-26
Atsisiųsti 01V-24 Mero potvarkiai Dėl savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo Tamošiūnienė Asta 2011-08-17
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL MOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, LIETUVIŲ (GIMTOSIOS) KALBOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO TEKSTO RAŠYMO DALIES IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAK Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU ELEKTRĖNŲ KRAŠTO NEĮGALIŲJŲ SĄJUNGA PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-159 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-164 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU UŽDARĄJA AKCINE BENDROVE „SAMSONAS“ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS AKCINEI BENDROVEI LIETUVOS PAŠTUI Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-161 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ 2011-08-11
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2011-08-11
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALUI PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų mokykla-darželis 'Pasaka' 2011-08-11
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO FONDO NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ KELEIVIŲ PAVĖŽĖJIMO TARIFO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2011 METAMS Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-173 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS PLĖTRA IR KOLEKTYVINIŲ DERYBŲ SKATINIMAS ŠALIES ŠVIETIMO SEKTORIUJE“ Jurgelevičius Audrius 2011-08-11
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS – 126 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-08-11