Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-160 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-171 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-150 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-161 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI KONKURSE V. Komisarenkienė 2014-07-01
Atsisiųsti TS-172 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ 4.2, 5, 7, 8 IR 9 PUNKTŲ PAKEITIMO A. Balnys 2014-07-01
Atsisiųsti TS-151 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL PRIEDŲ NUSTATYMO V. Komisarenkienė 2014-07-01
Atsisiųsti TS-173 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO A. Balnys 2014-07-01
Atsisiųsti TS-152 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO STEBĖTOJŲ TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-07-01
Atsisiųsti TS-174 Tarybos sprendimai DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-153 Tarybos sprendimai DĖL TENISO AIKŠTELĖS RENOVACIJOS IR NAUDOJIMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-164 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-07-01
Atsisiųsti TS-154 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS SAVOS GAMYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS VIETŲ NUSTATYMO G. Ratkevičius 2014-07-01
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ IR NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE LIETUVOS LEDO RITULIO V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-156 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO 2013 METŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL MOKOMOJO AUTODROMO ELEKTRINĖS G. 16A ELEKTRĖNUOSE NUOMOS V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 129 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖ J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-189 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-28 SPRENDIMO Nr. TS106 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVI R. V. Sadauskienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-179 Tarybos sprendimai DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-190 Tarybos sprendimai DĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO. V. Šimkūnienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS RIBOJIMO. J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-191 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ ŽEBERTONIŲ IR KARKUČIŲ K. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO. A. Butrimavičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-181 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“ KONKURSO DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO DOKUME D. Aleksiūnienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-192 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMO GATVEI UŽMIŠKIŲ K. SUTEIKIMO. A. Butrimavičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-182 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO. G. Ratkevičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS ALESNINKŲ K. REZERVAVIMO VISUOMENĖS REIKMĖMS. A. Butrimavičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-183 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LEDO RITULIO KLUBUI „ŽALGIRIS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ. G. Ratkevičius 2014-09-03