Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-170 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MAŽINIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-171 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO MAŽINIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-172 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOJAMŲ PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO IŠLAIDŲ Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-150 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS JUOZO ZAVECKO VALSTYBĖS TARNYBOS PRATĘSIMO Bernotienė Rūta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-151 Tarybos sprendimai DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-152 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2011-08-10
Atsisiųsti TS-154 Tarybos sprendimai DĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO Arcabienė Violeta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-148 Tarybos sprendimai DĖL PAREIŠKIMO TEISMUI DĖL BANKROTO BYLOS VŠĮ „JAUNIMO KRANTAS“ IŠKĖLIMO PATEIKIMO Ratkevičius Gediminas 2011-08-10
Atsisiųsti TS-153 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-08-10
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS – 60 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DY Aleksiūnienė Danutė 2011-08-10
Atsisiųsti TS-149 Tarybos sprendimai DĖL PAVEDIMO ATLIKTI TYRIMĄ Ratkevičius Gediminas 2011-08-10
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-143 Tarybos sprendimai DĖL LAIKINAI LAISVŲ BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti 01V-20 Mero potvarkiai Dėl komisijos viesulo padarytiems nuostoliams įvertinti sudarymo Mažeika Vladas 2011-07-08
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero ratarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero patarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero patarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti 01V-18 Mero potvarkiai Dėl tarybos kolegijos posėdžio sušaukimo Čechovičienė Jūratė 2011-07-04
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL LAIKINOSIOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS TYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-20
Atsisiųsti 03V-382 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl pavedimų savivaldybės administracijos darbuotojams ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovams Rūta Bernotienė 2011-06-14
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME Balnys Audrius 2011-06-08
Atsisiųsti TS-104 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2010 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO SĮ Elektrėnų vaistinė 2011-06-08
Atsisiųsti TS-135 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2012 METAMS Temlianceva Olga 2011-06-08
Atsisiųsti TS-110 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO 2010 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO VšĮ Elektrėnų kultūros centras 2011-06-08
Atsisiųsti TS-105 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ Ratkevičius Gediminas 2011-06-08