Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO KELMŲ ŠALINIMO ĮRENGINIUI ĮSIGYTI. A. Butrimavičius 2014-09-03
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. 203 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATINI A. Kulbokienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ŽVEJŲ KLUBUI „ELEKTRĖNŲ TRITONAS“. V. Šimkūnas 2014-09-03
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO. A. Kulbokienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS ĮMONEI „VILNIAUS REGIONO KELIAI“. V. Šimkūnas 2014-09-03
Atsisiųsti TS-175 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ, VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PAKEITIMO. A. Balnys 2014-09-03
Atsisiųsti TS-186 Tarybos sprendimai DĖL SPECIALISTŲ POREIKIO SUDERINIMO IR PRITARIMO STUDIJŲ APMOKĖJIMUI. V. Komisarenkienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIAM ŪKIUI. V. Šimkūnas 2014-09-03
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO. J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO R. V. Sadauskienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO. J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS. R. V. Sadauskienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-210 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MENO MOKYKLŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-221 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PRIŽIŪRIMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ, ŠIL V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-200 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-211 Tarybos sprendimai DĖL UŽMOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO Į R. V. Sadauskienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-222 Tarybos sprendimai DĖL PATALPŲ DRAUGYSTĖS G. 20 ELEKTRĖNUOSE PAGERINIMO IŠLAIDŲ ĮSKAITYMO Į NUOMPINIGIUS V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-212 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO K. Vitkauskas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-202 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ ELEKTRĖNŲ TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-213 Tarybos sprendimai DĖL MOKAMŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKŲ DIENOS CENTRUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-203 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ VIEVIO MIESTO TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS-214 Tarybos sprendimai DĖL PRIEDO FIZINIAM ASMENIUI (GLOBĖJUI AR RŪPINTOJUI) UŽ VAIKO NE GIMINAIČIO GLOBĄ DYDŽIO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIM V. Šimkūnienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-204 Tarybos sprendimai DĖL PAKEISTŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETINIŲ RINKLIAVŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-215 Tarybos sprendimai DĖL PAPILDOMŲ SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIMO V. Šimkūnienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-205 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-28 SPRENDIMO NR.TS-112 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR.7930/0002:423 IR 7930/0003:250 ELEKT G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-216 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRT A. Butrimavičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-206 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO S. KUTYREVO INDIVIDUALIAI ĮMONEI REGISTRUOTI BUVEINĘ G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti TS-217 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ATLIKTI PASTATO, ESANČIO TAIKOS G. 2, ELEKTRĖNAI, FASADO REMONTO DARBUS V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-207 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ASOCIACIJAI LRK ENERGIJA REGISTRUOTI BUVEINĘ IR STOJIMO Į ASOCIACIJĄ G. Ratkevičius 2014-09-29