Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-76 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „BENDRUOMENINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-04-03
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai Dėl projektų, teikiamų gauti ES SF paramą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, įgyvendinimo Aleksiūnienė Danutė 2010-05-04
Atsisiųsti TS-351 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS VALDYMO TOBULINIMAS, DIEGIANT KOKYBĖS VADYBOS SISTEMĄ“ TEIKIMUI GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-01-03
Atsisiųsti TS-118 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL ,,VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-06-08
Atsisiųsti TS-251 Tarybos sprendimai DĖL PLANUOJAMO ĮGYVENDINTI PROJEKTO „MAŽAI TARŠIŲ AUTOBUSŲ ĮSIGIJIMAS ATNAUJINANT UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ AUTOBUSŲ PARKO TRANSPORTO PRIEMONES“ Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-77 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PATIKSLINIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-04-03
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-138 Tarybos sprendimai DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-05-02
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL PAPILDOMŲ BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“ Aleksiūnienė Danutė 2010-06-02
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL BENDRADARBIAVIMO SU BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS PARTNERIAIS Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-221 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS PASTATO ATNAUJINIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“. Aleksiūnienė Danutė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-146 Tarybos sprendimai DĖL 2009 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS – 60 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ ,,PRIELAIDŲ SPARTESNEI ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DY Aleksiūnienė Danutė 2011-08-10
Atsisiųsti TS-266 Tarybos sprendimai DĖL 2011 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS – 196 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ „ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ELEKTRĖNUOSE, RUNGOS G. 24, REKONSTRAVIMAS“ GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“ PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-04-03
Atsisiųsti TS-4 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NARYSTĖS ASOCIACIJOJE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-80 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014–2020 M. PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-05-02
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PASTATO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS“ DALINIO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-06-02
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-267 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-27 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-03-14
Atsisiųsti TS-220 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ATNAUJINIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“. Aleksiūnienė Danutė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014–2020 M. PARENGIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-25 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PARAIŠKĄ GAUTI 2012 M. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ IR BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-02-08
Atsisiųsti TS-1 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-81 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-05-02
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO, ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS – 169 ,,DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-268 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS BUVUSIOS KAZOKIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BAZĖJE“ (KAZOKIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS) PAVADINIMO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12