Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-223 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS. Sadauskienė Ramunė Veronika 2013-09-02
Atsisiųsti TS-103 Tarybos sprendimai DĖL GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO BENDRIJOS „ENERGETIKAS“ 2014 M. VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-312 Tarybos sprendimai Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–96 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-02-11 sprendimo Nr. TS-19 „Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėt V. Komisarenkienė 2015-07-02
Atsisiųsti TS-123 Tarybos sprendimai DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-06-02
Atsisiųsti TS-19 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS RIZIKOS ASMENŲ APSKAITOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-06-05
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO, ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO IR STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATIKSLINIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-200 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-22 SPRENDIMO NR. TS-248 „DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-28
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS/GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄ R. V. Sadauskienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-262 Tarybos sprendimai DĖL KOMPENSACIJOS UŽ HIGIENOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMĄ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-62 Tarybos sprendimai Dėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės globos namuose tvarkos aprašo dalinio pakeitimo V. Šimkūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL MOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, LIETUVIŲ (GIMTOSIOS) KALBOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO TEKSTO RAŠYMO DALIES IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAK Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTŲ BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06
Atsisiųsti TS-72 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ ,,ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Skučienė Aldona 2011-06-07
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ VALDYBOS SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-285 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO FONDO NUOSTATŲ 2 PUNKTO PAKEITIMO Jankauskienė Rimanta 2012-10-02
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-297 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS TEIKIMO IR BŪSTO ŠILDYMO, GERIAMOJO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVI V. Šimkūnienė 2013-12-31
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES PRATĘSIMO DARBO PARTIJAI V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano papildymo J. Goličenko 2015-03-31
Atsisiųsti V.TS-162 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ planuojamų šilumos 2013–2017 m. reguliuojamos veiklos investicijų V.Šimkūnas 2015-10-06
Atsisiųsti TS-77 Tarybos sprendimai Dėl nekilnojamojo turto mokesčio Temlianceva Olga 2010-05-04
Atsisiųsti TS-110 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO 2010 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO VšĮ Elektrėnų kultūros centras 2011-06-08
Atsisiųsti TS-78 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Kontrimas Egidijus 2012-04-04
Atsisiųsti TS-258 Tarybos sprendimai DĖL PAPILDOMŲ SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VŠĮ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIMO Šimkūnienė Violeta 2012-08-28
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2013-05-02
Atsisiųsti TS-276 Tarybos sprendimai DĖL VĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE ESAMŲ GĖLO IR MINERALINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTAT A. Butrimavičius 2013-12-03
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO V. Palčiauskas 2014-06-05
Atsisiųsti TS-15 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2015-02-17