Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TS-228 Tarybos sprendimai Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės administracijai įsigyti lengvuosius automobilius. Gediminas Ratkevičius 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-227 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. Audrius Valaiša 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-226 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-08-26 sprendimo Nr. V.TS-148 dalinio pakeitimo. Ramunė Veronika Sadauskienė 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-225 Tarybos sprendimai Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo. Violeta Šimkūnienė 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-224 Tarybos sprendimai Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo. Violeta Šimkūnienė 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-223 Tarybos sprendimai Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-222 Tarybos sprendimai Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-221 Tarybos sprendimai Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-220 Tarybos sprendimai Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-22 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Bekešienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-219 Tarybos sprendimai Dėl šilumos tinklų pirkimo sprendimo ekonominio ir socialinio pagrindimo parengimo. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-218 Tarybos sprendimai Dėl statinių ir inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-217 Tarybos sprendimai Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo. Arūnas Butrimavičius 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-216 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudėties pakeitimo. Gediminas Ratkevičius 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-215 Tarybos sprendimai Dėl viešųjų darbų, skirtų vieto bendruomenės socialinei infrastruktūrai padėti palaikyti ir (ar) plėtoti Elektrėnų savivaldybės Jekaterina Goličenko 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-214 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo. Jekaterina Goličenko 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-213 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. Jekaterina Goličenko 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-212 Tarybos sprendimai Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Elektrėnų savivaldybės sporto centrui. Virgaudas Šimkūnas 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-211 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano Vida Mikalajūnienė 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-210 Tarybos sprendimai Dėl lėšų skyrimo projektui „Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio ir Balceriškių kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rek Antanas Aleksiūnas 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-21 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo E. Janavičienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-209 Tarybos sprendimai Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo. Violeta Šimkūnienė 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-208 Tarybos sprendimai Dėl Kapinių sąrašo skelbimo Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Kazimieras Stasiulionis 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-207 Tarybos sprendimai Dėl atstovo delegavimo į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę „Vilnijos žuvys“. Audrius Balnys 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-206 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų atliekų tvarkymo plano patvirtinimo. Audrius Balnys 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-205 Tarybos sprendimai Dėl bendrojo finansavimo skyrimo Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai įgyvendinti. Virgaudas Šimkūnas 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-204 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos buveinės ir nuostatų dalinio pakeitimo. Gediminas Ratkevičius 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-203 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų personalinės sudėties dalinio pakeitimo. Gediminas Ratkevičius 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-202 Tarybos sprendimai Dėl privatizavimo fondo lėšų 2015 metų sąmatos pakeitimo. Jekaterina Goličenko 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-201 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinim Jekaterina Goličenko 2015-12-18