Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-33 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ G. Ratkevičius 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS-159 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų dalinio pakeitimo. I.Kartenienė 2015-10-06
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PASTATO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS“ DALINIO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-06-02
Atsisiųsti TS-293 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Temlianceva Olga 2012-01-05
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-348 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO LIZINGO BŪDU NUOMOTIS TARNYBINIUS AUTOMOBILIUS Ratkevičius Gediminas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-168 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2013 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTŲ PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2013-06-03
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI ELEKTRĖNŲ KRAŠTUI. V. Šimkūnas 2014-03-03
Atsisiųsti TS-226 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-26 SPRENDIMU NR. TS-17 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ PATVIRTINTO PROJEKTŲ SĄRAŠO PA J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-27 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Poškienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-221 Tarybos sprendimai Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Virgaudas Šimkūnas 2016-01-06
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius 2010-07-19
Atsisiųsti TS-240 Tarybos sprendimai DĖL STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ IR VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINEI Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-25 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2011 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2011-06-07
Atsisiųsti TS-105 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-234 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO RUNGOS G. 12 ELEKTRĖNUOSE (UNIK. NR. 7996-1008-6018) REKONSTRUKCIJOS, SUTARTIES SUDARYMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai DĖL BUTO, ESANČIO LIEPŲ G. 16-5 NAUJŲJŲ KIETAVIŠKIŲ K. ELEKTRĖNŲ SAV., PERĖMIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-261 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2013 METŲ SĄMATOS PATIKSLINIMO. J. Goličenko 2013-12-03
Atsisiųsti TS-133 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LITERATŪROS IR MENO MUZIEJAUS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAI J. Chmieliauskienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo. G. Ratkevičius 2015-01-23
Atsisiųsti V.TS–125 Tarybos sprendimai Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2015 metams J. Goličenko 2015-09-03
Atsisiųsti TS-202 Tarybos sprendimai Dėl prekybos įkainių Elektrėnų turgavietėje patvirtinimo Temlianceva Olga 2010-10-07
Atsisiųsti TS-91 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO LAIKINAI EITI PAREIGAS Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-267 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-05-04
Atsisiųsti TS-321 Tarybos sprendimai DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSĄ Ratkevičius Gediminas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINEI TAPTI ASOCIACIJOS „LIETUVOS MEDICINOS TURIZMO KLASTERIS“ STEIGĖJA Ratkevičius Gediminas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO. J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-208 Tarybos sprendimai DĖL KOMERCINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ANT UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO“ KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEM G. Ratkevičius 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS-6 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimo R. Bernotienė 2015-05-28