Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TS-200 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo. Jekaterina Goličenko 2015-12-18
Atsisiųsti TS-150 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2010-07-19
Atsisiųsti TS-31 Tarybos sprendimai DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS Temlianceva Olga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-123 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ Balnys Audrius 2011-06-08
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai DĖL BENAMIŲ GYVŪNŲ GAUDYMO ORGANIZAVIMO Ratkevičius Gediminas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-225 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO Dastikienė Živilė 2012-08-07
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-240 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO DALINIO PAKEITIMO. G. Ratkevičius 2013-10-28
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALI V. Šimkūnas 2014-06-05
Atsisiųsti TS-295 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudėties dalinio pakeitimo. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–104 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Elektrėnų savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimas V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-184 Tarybos sprendimai Dėl UAB „Gelvita“ ilgalaikės paskolos garantijos Žemaitienė Regina 2010-10-07
Atsisiųsti TS-87 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Petkevičius Evaldas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-131 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2-AJAM NOTARO BIURUI Temlianceva Olga 2012-05-04
Atsisiųsti TS-280 Tarybos sprendimai DĖL SU VIEŠAISIAIS DARBAIS SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS DALINIO PAKEITIMO Temlianceva Olga 2012-10-02
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2012 METUS, 2012 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO IR ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖS UŽ 2012 METUS PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-05-02
Atsisiųsti TS–2 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-268 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ PADĖTI PALAIKYTI IR ( J. Goličenko 2014-02-04
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO. J. Goličenko 2014-09-03
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etat R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti V.TS-170 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo Pilypiškių k. rezervavimo bendroms gyventojų reikmėms. A.Butrimavičius 2015-10-06
Atsisiųsti TS-11 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO Arcabienė Violeta 2010-04-08
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-204 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-25 SPRENDIMO NR. TS – 127 PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-27 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-03-14
Atsisiųsti TS-23 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPO GRABIJOLŲ KAIME REZERVAVIMO BENDROMS GYVENTOJŲ REIKMĖMS Butrimavičius Arūnas 2013-02-19
Atsisiųsti TS-220 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS PASTATO ATNAUJINIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“. Aleksiūnienė Danutė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-80 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATV A. Arlauskas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-273 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RUNGOS G. 22 ELEKTRĖNUOSE NUOMOS JOVITO STANKEVIČIAUS IĮ V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-72 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-90 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų 'Ąžuolyno' pagrindinė mokykla 2010-05-04