Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL VšĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2009 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO VšĮ Vievio kultūros centras 2010-04-09
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEVIO MIESTO SPORTO IR SVEIKATINGUMO AIKŠTYNO STEIGIMO Ratkevičius Gediminas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-171 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-356 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SPORTO, TURIZMO IR PRAMOGŲ CENTRO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2013-01-03
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAISTOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO V. Šimkūnienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-238 Tarybos sprendimai DĖL TARIFO UŽ DAUGIABUČIŲ NAMŲ LAIPTINIŲ VALYMĄ PATVIRTINIMO G. Ratkevičius 2014-11-12
Atsisiųsti TS-58 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOSSEMELIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Barzdaitis Vytas 2010-04-09
Atsisiųsti V.TS-38 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų socialinės globos namų 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Suchockienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS–4 Tarybos sprendimai Dėl papildomų patalpų nuomos MB „Dentaurus“. Virgaudas Šimkūnas 2016-02-02
Atsisiųsti TS-194 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014–2020 M. PARENGIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2010 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-100 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės globos namai 2012-04-04
Atsisiųsti TS-255 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS Šimkūnas Virgaudas 2012-08-28
Atsisiųsti TS-108 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų darželis-mokykla 'Pasaka' 2013-05-02
Atsisiųsti TS-273 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, A. Špetas 2013-12-03
Atsisiųsti TS-144 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS E. Kizlienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-119 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-30 SPRENDIMO NR. TS-288 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ VIETOS BENDRUOMENĖS SOCIALINEI INF J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS–137 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo A. Balnys 2015-09-03
Atsisiųsti TS-102 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMUS Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-21 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-02-09
Atsisiųsti TS-61 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ELEKTRĖNŲ SENIŪNIJOS 2012 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Šalkauskas Antanas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-240 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-58 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE 2013–2014 MOKSLO METAIS NUSTATYMO Tarulis Deimantas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-251 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS. V. Šimkūnas 2013-10-28
Atsisiųsti TS-123 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATAS E. Janavičienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RUNGOS G. 12, ELEKTRĖNAI, NUOMOS Temlianceva Olga 2010-07-19
Atsisiųsti TS-308 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų šeimos namų didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–115 Tarybos sprendimai Dėl viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo papildymo V. Šimkūnas 2015-07-02