Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-26 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO ĮRENGTI SPORTO IR VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĘ A. Butrimavičius 2015-02-17
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL NEPANAUDOTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO V. Šimkūnienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-27 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ PYLIMŲ IR LAPIAKALNIO K. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO A. Butrimavičius 2015-02-17
Atsisiųsti TS-17 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO ĮSISKOLINIMUI UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS PADENGTI V. Šimkūnienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-28 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS JURZDIKOS K., GEIBONIŲ K. IR ELEKTRĖNŲ M. SUTEIKIMO A. Butrimavičius 2015-02-17
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-29 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO A. Balnys 2015-02-17
Atsisiųsti TS-8 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-19 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-30 Tarybos sprendimai DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-31 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-21 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-32 Tarybos sprendimai DĖL 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. TS-241 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti TS-11 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-33 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ G. Ratkevičius 2015-02-17
Atsisiųsti TS-12 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-30 SPRENDIMO NR. TS-288 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ, SKIRTŲ VIETOS BENDRUOMENĖS SOCIALINEI INF J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-23 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-34 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO 2014–2020 M. VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS DALIAI V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti TS-13 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ DVARO G. 1 IR DVARO G. 2 PANERIŲ K. VIEVIO SEN. ELEKTRĖNŲ SAV. G.Ratkevičius 2015-02-17
Atsisiųsti TS-24 Tarybos sprendimai DĖL PRIEDŲ NUSTATYMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-35 Tarybos sprendimai DĖL STATINIŲ DRAUGYSTĖS G. 30 ELEKTRĖNUOSE PANAUDOS SUTARTIES NUTRAUKIMO IR ŠIŲ STATINIŲ NUOMOS V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo unik. Nr. 4400-2790-9526 panaudos sutarties nutraukimo A. Butrimavičius 2015-03-31
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano papildymo J. Goličenko 2015-03-31
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo Sabališkių g. 1c Elektrėnuose (unik. Nr.4400-1853-4978, kad. Nr. 7930/0003:250) padalijimo A. Butrimavičius 2015-03-31
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo J. Goličenko 2015-03-31