Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-227 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2011-01-11
Atsisiųsti TS-245 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS ATRINKIMO DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE IR DALINIO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-01-11
Atsisiųsti TS-234 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-235 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-251 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-01-11
Atsisiųsti TS-230 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PERSKIRSTYMO Balnys Audrius 2011-01-11
Atsisiųsti TS-236 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-224 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-01-11
Atsisiųsti TS-246 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-237 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-225 Tarybos sprendimai DĖL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 143 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2011-01-11
Atsisiųsti TS-247 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-238 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINE MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-243 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-01-11
Atsisiųsti TS-248 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 METAMS Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-239 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALAMS Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-228 Tarybos sprendimai DĖL GYVENTOJŲ APKLAUSOS PASKELBIMO Butrimavičius Arūnas 2011-01-11
Atsisiųsti TS-249 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 202 „DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ ELEKTRĖNŲ TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-240 Tarybos sprendimai DĖL STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ IR VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINEI Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-229 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ GATVĖMS SUTEIKIMO PROJEKTŲ PATVIRTINIMO Butrimavičius Arūnas 2011-01-11
Atsisiųsti TS-250 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-241 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-231 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 126 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2007 METAMS“ 2 PUNKTO PAKEITIMO“ PANAIKINIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-223 Tarybos sprendimai DĖL KONCESIJOS SUTARTIES VYKDYMO Ratkevičius Gediminas 2011-01-11
Atsisiųsti TS-226 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL ,,VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-01-11
Atsisiųsti 01V-1 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės sudarymo Misiūnienė Birutė 2011-01-07
Atsisiųsti TS-214 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijos bendrojo plano patikslinimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-29
Atsisiųsti TS-216 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2010-10-29
Atsisiųsti TS-215 Tarybos sprendimai Dėl pavadinimo gatvei suteikimo projekto patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2010-10-29
Atsisiųsti TS-217 Tarybos sprendimai Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių 2011 metams patvirtinimo Temlianceva Olga 2010-10-29