Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME Balnys Audrius 2011-02-09
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-02-08
Atsisiųsti 01V-21 Mero potvarkiai Dėl įgaliojimo pasirašyti Valstybės turto, perduodamo nuosavybėn, perdavimo-priėmimo aktą Balnys Audrius 2012-07-16
Atsisiųsti TS-230 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PERSKIRSTYMO Balnys Audrius 2011-01-11
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2009 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2010-04-08
Atsisiųsti TS-202 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO UAB „VAATC“ PASIŪLYMUI. Balnys Audrius 2013-06-28
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai Dėl veiklų „Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2.-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo Balnys Audrius 2010-05-04
Atsisiųsti TS-66 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2013-04-03
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-07-02
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME Balnys Audrius 2013-06-03
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Balnys Audrius 2010-05-04
Atsisiųsti TS-125 Tarybos sprendimai DĖL DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO Balnys Audrius 2010-06-02
Atsisiųsti TS-258 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS ORO KOKYBĖS VALDYMO 2011–2020 METŲ PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO 2011–2015 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2011-12-12
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius 2010-07-19
Atsisiųsti TS-123 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „VAATC“ STEBĖTOJŲ TARYBĄ Balnys Audrius 2011-06-08
Atsisiųsti TS-274 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „VILNIAUS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA“ NR. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 BENDROJO FINANSAVIMO Balnys Audrius 2011-12-12
Atsisiųsti TS-124 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Balnys Audrius 2011-06-08
Atsisiųsti V.TS-227 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. Audrius Valaiša 2016-01-06
Atsisiųsti V.TS-206 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų atliekų tvarkymo plano patvirtinimo. Audrius Balnys 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-207 Tarybos sprendimai Dėl atstovo delegavimo į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę „Vilnijos žuvys“. Audrius Balnys 2015-12-18
Atsisiųsti 03V-266 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl lėšų, skirtų kompensacijoms, susijusioms su sąvartyno veikla, naudojimo, valdymo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Audrius Balnys 2013-03-15
Atsisiųsti 03V-293 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės želdinių apsaugos ir tvarkymo komisijos nuostatų tvirtinimo Audrius Balnys 2011-05-13
Atsisiųsti 03V-811 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo prioritetų patvir Asta Vitkauskienė 2013-09-19
Atsisiųsti 03V-1145 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo, priėmimo, registravimo ir nagrinėjimo Elektrėnų savival Asta Tamošiūnienė 2012-12-20
Atsisiųsti 03V-75 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl adresų objektų numerių keitimo Arvidas Simonaitis 2011-02-15
Atsisiųsti V.TS–6 Tarybos sprendimai Dėl miško žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybei Arūnas Butrimavičius 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS-192 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo kad. Nr. 7910/0001:36 (unik. Nr. 7910-0001-0036) Kakliniškių k. dalies paėmimo visuomenės poreikiams. Arūnas Butrimavičius 2015-11-23
Atsisiųsti V.TS-217 Tarybos sprendimai Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo. Arūnas Butrimavičius 2016-01-06
Atsisiųsti TS-35 Tarybos sprendimai DĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-06-07