Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-265 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ NAUJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2012-10-02
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL VIEVIO MENO MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Vievio meno mokykla 2013-05-02
Atsisiųsti TS-284 Tarybos sprendimai DĖL DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS TVIRTINIMO. A. Butrimavičius 2013-12-03
Atsisiųsti TS-155 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-23 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ SEMELIŠKIŲ AMBULATORIJOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS–147 Tarybos sprendimai Dėl vaikų registracijos ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes org R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2010-04-08
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ĮSIGYTI TARNYBINIUS AUTOMOBILIUS Ratkevičius Gediminas 2011-02-09
Atsisiųsti TS-274 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „VILNIAUS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PLĖTRA“ NR. VP3-3.2-AM-01-V-02-010 BENDROJO FINANSAVIMO Balnys Audrius 2011-12-12
Atsisiųsti TS-336 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI Šimkūnas Virgaudas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-177 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS Šimkūnas Virgaudas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-27 Tarybos sprendimai DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VEIKLOS ORGANIZAVIMO. V. Komisarenkienė 2014-03-03
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PAKEI V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS-17 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo G. Dapkevičienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-211 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano Vida Mikalajūnienė 2015-12-18
Atsisiųsti TS-74 Tarybos sprendimai Dėl didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo Vievio mieste specialiojo plano rengimo Butrimavičius Arūnas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-250 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-280 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-12-12
Atsisiųsti TS-147 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-05-04
Atsisiųsti TS-312 Tarybos sprendimai DĖL JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PROJEKTO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-11-06
Atsisiųsti TS-90 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO SUMAŽINIMO RASUTEI BARTKEVIČIENEI Temlianceva Olga 2013-05-02
Atsisiųsti TS-198 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAKEITIMO J. Goličenko 2014-09-29
Atsisiųsti TS–67 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitos ir 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patv A. Arlauskas 2015-04-14
Atsisiųsti V.TS-190 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo projekto „Socialinio būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ įgyvendinimui ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo. Virgaudas Šimkūnas 2015-11-23
Atsisiųsti TS-190 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų klasių komplektų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2010–2011 mokslo metais patikslinimo Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TS-171 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO MAŽINIMO Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-200 Tarybos sprendimai DĖL ESAMOS GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Butrimavičius Arūnas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2012-04-04
Atsisiųsti TS-221 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-07-02
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO UAB „VERSLO EKSPERTŲ PAJĖGOS“ Temlianceva Olga 2013-02-19