Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-217 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ATLIKTI PASTATO, ESANČIO TAIKOS G. 2, ELEKTRĖNAI, FASADO REMONTO DARBUS V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS–113 Tarybos sprendimai Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikala V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-196 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS ĮMONEI „VILNIAUS REGIONO KELIAI“. V. Šimkūnas 2014-09-03
Atsisiųsti TS-66 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO SUFORMUOTI NAUJUS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTUS IR JŲ PASKIRTIES KEITIMO V. Šimkūnas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-32 Tarybos sprendimai DĖL 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. TS-241 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ IR NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ RADIJO KLUBUI. V. Šimkūnas 2014-03-03
Atsisiųsti TS-110 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI V. Šimkūnas 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS–103 Tarybos sprendimai Dėl bendrojo finansavimo skyrimo Elektrėnų miesto vietos plėtros strategijai parengti V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-272 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RUNGOS G. 22 ELEKTRĖNUOSE PANAUDOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO ELEKTRĖNŲ SKYRIUI V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-218 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS–114 Tarybos sprendimai Dėl vietinio priemiestinio susisiekimo maršruto nustatymo V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-197 Tarybos sprendimai DĖL STATINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIAM ŪKIUI. V. Šimkūnas 2014-09-03
Atsisiųsti TS-67 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPO ĮSIGIJIMO V. Šimkūnas 2014-05-07
Atsisiųsti TS-165 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PANAUDOS TEISE ELEKTRĖNŲ BENDRUOMENEI ELEKTRĖNŲ KRAŠTUI. V. Šimkūnas 2014-03-03
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 „DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALI V. Šimkūnas 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS–104 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Elektrėnų savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimas V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-273 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ RUNGOS G. 22 ELEKTRĖNUOSE NUOMOS JOVITO STANKEVIČIAUS IĮ V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-251 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS. V. Šimkūnas 2013-10-28
Atsisiųsti V.TS–115 Tarybos sprendimai Dėl viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo papildymo V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo dalyvavimui projekte partnerio teisėmis ir įnašo dydžio nustatymo V. Šimkūnas 2015-03-31
Atsisiųsti V.TS-49 Tarybos sprendimai Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos V. Šimkūnas 2015-05-28
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PAKEI V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ IR NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PANAUDOS TEISE LIETUVOS LEDO RITULIO V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-34 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO 2014–2020 M. VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS DALIAI V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS–105 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ parengtam naujos Elektrėnų miesto katilinės statybos investicijų projektui V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-274 Tarybos sprendimai DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ ELEKTRINĖS G. 11, ELEKTRĖNAI, REMONTO DARBŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2014-11-12
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO V. Šimkūnas 2014-04-01
Atsisiųsti TS-220 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ GATVIŲ, ŽALIŲJŲ PLOTŲ IR KITŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti TS-252 Tarybos sprendimai DĖL STATINIŲ NUGRIOVIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO. V. Šimkūnas 2013-10-28