Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-211 Tarybos sprendimai DĖL UŽMOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO Į R. V. Sadauskienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-198 Tarybos sprendimai DĖL UŽMOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-28
Atsisiųsti TS-48 Tarybos sprendimai DĖL V. VASILIAUSKIENĖS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SKOLOS Temlianceva Olga 2012-03-14
Atsisiųsti TS-247 Tarybos sprendimai DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-08-28
Atsisiųsti V.TS–147 Tarybos sprendimai Dėl vaikų registracijos ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes org R. V. Sadauskienė 2015-09-03
Atsisiųsti TS-350 Tarybos sprendimai DĖL VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ SISTEMŲ DIEGIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE Aleksiūnienė Danutė 2013-01-03
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS OLGAI KLUBINAI. J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2011 METAMS Temlianceva Olga 2011-08-11
Atsisiųsti TS-152 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ IR MOKĖJIMO TERMINŲ NUSTATYMO 2010 METAMS Temlianceva Olga 2010-07-19
Atsisiųsti TS-218 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ IR TERMINŲ NUSTATYMO 2012 METAMS Temlianceva Olga 2012-07-02
Atsisiųsti TS-193 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ IR TERMINŲ NUSTATYMO 2013 METAMS. Temlianceva Olga 2013-06-28
Atsisiųsti V.TS–125 Tarybos sprendimai Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2015 metams J. Goličenko 2015-09-03
Atsisiųsti TS-102 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ TERMINŲ NUSTATYMO 2014 METAMS J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-148 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMO Butrimavičius Arūnas 2010-07-19
Atsisiųsti TS-149 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMO Butrimavičius Arūnas 2010-07-19
Atsisiųsti TS-76 Tarybos sprendimai Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-75 Tarybos sprendimai Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-179 Tarybos sprendimai DĖL VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ KAZOKIŠKIŲ SENIŪNIJOJE Šimkūnas Virgaudas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-179 Tarybos sprendimai DĖL VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ KAZOKIŠKIŲ SENIŪNIJOJE Šimkūnas Virgaudas 2012-06-05
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL VEIKLOS AUDITO ATLIKIMO UŽDAROJOJE AKCINĖJE BENDROVĖJE ,,VAATC“ Kliucevičienė Danguolė 2013-05-02
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai Dėl veiklų „Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2.-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo Balnys Audrius 2010-05-04
Atsisiųsti TS-276 Tarybos sprendimai DĖL VĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE ESAMŲ GĖLO IR MINERALINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTAT A. Butrimavičius 2013-12-03
Atsisiųsti V.TS–115 Tarybos sprendimai Dėl viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo papildymo V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-317 Tarybos sprendimai Dėl viešame aukcione parduodamo Elektrėnų savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo. V. Šimkūnas 2014-12-31
Atsisiųsti TS-181 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“ KONKURSO DĖL KONCESIJOS SUTEIKIMO DOKUME D. Aleksiūnienė 2014-09-03
Atsisiųsti V.TS-197 Tarybos sprendimai Dėl viešosios įstaigos Abromiškių reabilitacijos ligoninės buveinės ir įstatų dalinio pakeitimo. Gediminas Ratkevičius 2015-11-23
Atsisiųsti TS-35 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS DIREKTORIAUS DARBO SĄLYGŲ NUSTATYMO Komisarenkienė Vilma 2013-02-19
Atsisiųsti TS-365 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS ĮSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-01-03
Atsisiųsti TS-285 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES PAVADINIMO PAKEITIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATŲ PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2011-12-12
Atsisiųsti TS-40 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ KULTŪROS CENTRO PERTVARKYMO Į BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ G. Ratkevičius 2014-04-01