Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti V.TS-22 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Bekešienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-54 Tarybos sprendimai Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime A. Balnys 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-67 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinio ūkio“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujos sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-33 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Mikalajūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-65 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-44 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo J. Goličenko 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-12 Tarybos sprendimai Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, išduoto administracijos direktoriui R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-78 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės be R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-55 Tarybos sprendimai Dėl pavadinimo gatvei Vidugirių ir Daučiuliškių kaimuose suteikimo A. Butrimavičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-23 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo M. Vaičiūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-68 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-34 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Škadauskas 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-79 Tarybos sprendimai Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo tei V. Šimkūnas 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-45 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo J. Goličenko 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-13 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-56 Tarybos sprendimai Dėl tarybos nario delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą V. Komisarenkienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-24 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Stanislovaitienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-69 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nario delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-35 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų kultūros centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo R. Suslavičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-46 Tarybos sprendimai Dėl nekilnojamojo turto mokesčių tarifo nustatymo 2016 metams J. Goličenko 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-14 Tarybos sprendimai Dėl atstovo delegavimo į projekto „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ darbo grupę R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-57 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 m. darbo plano patvirtinimo V. Komisarenkienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-25 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Ščiukaitienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-70 Tarybos sprendimai Dėl 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo TS - 98 „Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektr D. Aleksiūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-36 Tarybos sprendimai Dėl Vievio kultūros centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. A.Stepankevičiūtė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-47 Tarybos sprendimai Dėl paramos skyrimo iš Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos lėšų J. Goličenko 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-15 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Pruskas 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-58 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaitos patvirtinimo V. Komisarenkienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-26 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo I. Meškauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-71 Tarybos sprendimai Dėl 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS - 181 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose D. Aleksiūnienė 2015-05-28