Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS STRUKTŪROS SUDERINIMO Komisarenkienė Vilma 2013-06-03
Atsisiųsti TS-13 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO. J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-241 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-134 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO E. Petkevičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-3 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo. R. Suslavičius 2015-01-23
Atsisiųsti V.TS–126 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų dalinio pakeitimo J. Goličenko 2015-09-03
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Goličenko Jekaterina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-106 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-209 „DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Miškinytė Vilma 2012-04-04
Atsisiųsti TS-235 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO DRAUGYSTĖS G. 28 ELEKTRĖNUOSE (UNIK. NR. 7996-9016-2035 (ELINGAS) REKONSTRUKCIJOS IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-203 Tarybos sprendimai Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo Temlianceva Olga 2010-10-07
Atsisiųsti TS-72 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI IŠ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-262 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO. J. Goličenko 2013-12-03
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ IR PAVEDIMO LAIKINAI EITI PAREIGAS Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-209 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-187 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKY R. V. Sadauskienė 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS-7 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-201 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinim Jekaterina Goličenko 2015-12-18
Atsisiųsti TS-268 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „DAUGIAFUNKCIO CENTRO STEIGIMAS BUVUSIOS KAZOKIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BAZĖJE“ (KAZOKIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS) PAVADINIMO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-12-12
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATIKSLINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-05-04
Atsisiųsti TS-322 Tarybos sprendimai DĖL DALININKO TEISIŲ ĮSIGIJIMO Ratkevičius Gediminas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-151 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO IR PATVIRTINIMO Butrimavičius Arūnas 2010-07-19
Atsisiųsti TS-181 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS GINTARĖS SABONIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ Ratkevičius Gediminas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-17 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO. J. Goličenko 2014-03-03
Atsisiųsti TS-49 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ PERDAVIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ Temlianceva Olga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD. NR. 7930/002:423 IR 7930/0002:250 ELEKTRĖNUOSE NUOMOS A. Butrimavičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-296 Tarybos sprendimai Dėl nuomojamo pastato, esančio Taikos g. 2, Elektrėnų m., pagerinimo darbų išlaidų įskaitymo į nuomos mokestį. G. Ratkevičius 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–105 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ parengtam naujos Elektrėnų miesto katilinės statybos investicijų projektui V. Šimkūnas 2015-07-02
Atsisiųsti TS-124 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Balnys Audrius 2011-06-08
Atsisiųsti TS-58 Tarybos sprendimai DĖL 2012 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IR 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2012-04-04
Atsisiųsti TS-226 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI Ratkevičius Gediminas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2010-07-19