Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-114 Tarybos sprendimai DĖL NEAPMOKESTINAMŲJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲNUSTATYMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-127 Tarybos sprendimai DĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2010 M. RUGSĖJO 1 D. IKI 2011 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-06-02
Atsisiųsti TS-138 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras 2010-06-02
Atsisiųsti TS-115 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ DRAUGYSTĖS G. 20, ELEKTRĖNAI, NUOMOS Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-133 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2009 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-128 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20102011 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-06-02
Atsisiųsti TS-139 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Beižionių vaikų globos namai 2010-06-02
Atsisiųsti TS-116 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-134 Tarybos sprendimai DĖL VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO 2009 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO Cechanovičienė Inga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-129 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-06-02
Atsisiųsti TS-117 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-135 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TĘSTINEI PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTI Cechanovičienė Inga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-130 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2010-06-02
Atsisiųsti TS-111 Tarybos sprendimai DĖL PAPILDOMŲ BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“ Aleksiūnienė Danutė 2010-06-02
Atsisiųsti TS-125 Tarybos sprendimai DĖL DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO Balnys Audrius 2010-06-02
Atsisiųsti TS-137 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VADOVO 2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinės globos namai 2010-06-02
Atsisiųsti TS-118 Tarybos sprendimai DĖL DALININKO TEISIŲ IR PAREIGŲ BEI VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-124 Tarybos sprendimai DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „GELVITA“ PATVIRTINIMO UAB Gelvita 2010-06-02
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ LEDO RŪMŲ PASTATO ENERGETINIŲ CHARAKTERISTIKŲ GERINIMAS“ DALINIO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-06-02
Atsisiųsti TS-119 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ELEKTRĖNŲ VAISTINĖS 2009 M. METINIO PRANEŠIMO, FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO SĮ Elektrėnų vaistinė 2010-06-02
Atsisiųsti TS-120 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS-147 PAPILDYMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-122 Tarybos sprendimai DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-06-02
Atsisiųsti 03V-296 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-06-01
Atsisiųsti 03V-295 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl numerių suteikimo adresų objektams Simonaitis Arvidas 2010-06-01
Atsisiųsti 03V-257 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Btroniaus Bruškio žemės sklypo duomenų nustatymo Simonaitis Arvidas 2010-05-05
Atsisiųsti 03V-258 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypo suteikimo naudotis mokyklai Rungos g. 24 Elektrėnuose Simonaitis Arvidas 2010-05-05
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Semeliškių vidurinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Semeliškių vidurinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-107 Tarybos sprendimai Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2009 m. metinio pranešimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimo UAB Elektrėnų knygų centras 2010-05-04
Atsisiųsti TS-76 Tarybos sprendimai Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-05-04