Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS–8 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO. V. Šimkūnienė 2014-02-04
Atsisiųsti TS-255 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS BŪSTO ŠILDYMO SISTEMAI ATNAUJINTI AR VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAMS ĮVESTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-215 Tarybos sprendimai DĖL PAPILDOMŲ SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIMO V. Šimkūnienė 2014-09-29
Atsisiųsti TS-51 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-256 Tarybos sprendimai DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMO INSTITUCIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-248 Tarybos sprendimai DĖL KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO. V. Šimkūnienė 2013-10-28
Atsisiųsti TS-257 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo V. Šimkūnienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-258 Tarybos sprendimai DĖL DUŠO, PIRTIES IR SKALBIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-46 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS SRITIES ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-259 Tarybos sprendimai DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO V. Šimkūnienė 2014-04-01
Atsisiųsti TS-308 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų šeimos namų didžiausio leistino pareigybių ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-68 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-260 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti TS-28 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO. V. Šimkūnienė 2014-03-03
Atsisiųsti TS-309 Tarybos sprendimai Dėl tarybos 2014-03-26 sprendimo Nr. TS-46 „Dėl socialinės srities įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų patvirtinimo“ dalinio pa V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-311 Tarybos sprendimai Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-261 Tarybos sprendimai DĖL APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-61 Tarybos sprendimai Dėl finansinės paramos skyrimo V. Šimkūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-34 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Škadauskas 2015-05-28
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 M. VEIKLO V. Škadauskas 2014-06-05
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS 2014–2015 METŲ STRATEGINIAM PLANUI V. Škadauskas 2014-06-05
Atsisiųsti TS-307 Tarybos sprendimai Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklą tvarkos aprašo. V. Škadauskas 2014-12-31
Atsisiųsti TS-305 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. V. Škadauskas 2014-12-31
Atsisiųsti TS-306 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos mokesčio už papildomą ugdymą patvirtinimo. V. Škadauskas 2014-12-31