Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti V.TS-21 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo E. Janavičienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-53 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovo delegavimo į UAB „VAATC“ stebėtojų tarybą A. Balnys 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-66 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-32 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio meno mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Dmukauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-64 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-43 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Sakalinskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-11 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-77 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.TS-107 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų terito R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-22 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo J. Bekešienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-54 Tarybos sprendimai Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime A. Balnys 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-67 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinio ūkio“ stebėtojų tarybos atšaukimo ir naujos sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-33 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Mikalajūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-65 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-44 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo J. Goličenko 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-12 Tarybos sprendimai Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, išduoto administracijos direktoriui R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-78 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-163 „Dėl Mokinių priėmimo į Elektrėnų savivaldybės be R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-55 Tarybos sprendimai Dėl pavadinimo gatvei Vidugirių ir Daučiuliškių kaimuose suteikimo A. Butrimavičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-23 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo M. Vaičiūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-68 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimo G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-34 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Škadauskas 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-79 Tarybos sprendimai Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo tei V. Šimkūnas 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-45 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015 metų biudžeto pakeitimo J. Goličenko 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-13 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovo, R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-56 Tarybos sprendimai Dėl tarybos nario delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą V. Komisarenkienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-24 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Stanislovaitienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-69 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos nario delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybą G. Ratkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-35 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų kultūros centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo R. Suslavičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-46 Tarybos sprendimai Dėl nekilnojamojo turto mokesčių tarifo nustatymo 2016 metams J. Goličenko 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-14 Tarybos sprendimai Dėl atstovo delegavimo į projekto „Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ darbo grupę R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-57 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 m. darbo plano patvirtinimo V. Komisarenkienė 2015-05-28