Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-28 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-03-14
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ PASTATO ATNAUJINIMAS“ TEIKIMUI GAUTI PARAMĄ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ“. Aleksiūnienė Danutė 2013-09-02
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-3 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013-2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06
Atsisiųsti TS-169 Tarybos sprendimai DĖL 2010-08-25 SPRENDIMO NR. TS – 169 ,,DĖL ASMENŲ DELEGAVIMO Į ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĘ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2012-06-05
Atsisiųsti TS-226 Tarybos sprendimai DĖL 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 187 ,,DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTUS PAGAL ,,VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“ DALINIO PAKEITIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-01-11
Atsisiųsti 03V-99 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl kelio ženklų išdėstymo Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse plano ir kelio ženklų duomenų lentelių Algirdas Jašauskas 2012-02-03
Atsisiųsti 03V-1147 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių naujos redakcijos patvirtinimo Algis Ališauskas 2013-12-30
Atsisiųsti 01V-29 Mero potvarkiai Dėl visuomeninių patarėjų skyrimo, veiklos sričių nustatymo ir atskaitomybės Andriejauskas Vaidas 2011-09-29
Atsisiųsti 03V-344 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės leidimų išdavimo važiuoti krovininėmis (virš 3,5 t) transporto priemonėmis vietinės reikšmės keliais Andrius Špetas 2013-04-09
Atsisiųsti 03V-26 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo Elektrėnų savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo Andrius Špetas 2011-01-28
Atsisiųsti 03V-542 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės eismo saugumo komisijos sudėties dalinio pakeitimo Andrius Špetas 2013-06-17
Atsisiųsti V.TS-210 Tarybos sprendimai Dėl lėšų skyrimo projektui „Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio ir Balceriškių kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rek Antanas Aleksiūnas 2015-12-18
Atsisiųsti TS-35 Tarybos sprendimai DĖL MAKSIMALAUS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMO Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2011 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO Arcabienė Violeta 2010-04-08
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS SRITIES ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-02-09
Atsisiųsti TS-15 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO Arcabienė Violeta 2011-02-09
Atsisiųsti TS-206 Tarybos sprendimai Dėl kietojo kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo Arcabienė Violeta 2010-10-07
Atsisiųsti TS-251 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-01-11
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL MITYBOS FINANSINIŲ NORMATYVŲ SOCIALINĖS PARAMOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2010-04-08
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos patikslinimo Arcabienė Violeta 2010-10-29
Atsisiųsti TS-206 Tarybos sprendimai DĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-10-05
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS PATIKSLINIMO Arcabienė Violeta 2010-04-08
Atsisiųsti TS-220 Tarybos sprendimai Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Elektrėnų savivaldybėje nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Arcabienė Violeta 2010-10-29
Atsisiųsti TS-207 Tarybos sprendimai DĖL KIETOJO KURO KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-10-05
Atsisiųsti TS-221 Tarybos sprendimai Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Arcabienė Violeta 2010-10-29
Atsisiųsti TS-154 Tarybos sprendimai DĖL KOMISIJOS NEĮGALIŲJŲ KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO Arcabienė Violeta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-80 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Arcabienė Violeta 2010-05-04