Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-77 Tarybos sprendimai Dėl nekilnojamojo turto mokesčio Temlianceva Olga 2010-05-04
Atsisiųsti TS-89 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Vievio gimnazijos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Vievio gimnazija 2010-05-04
Atsisiųsti TS-105 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų švietimo paslaugų centras 2010-05-04
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įstatų patvirtinimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-78 Tarybos sprendimai Dėl patalpų nuomos mokesčio Temlianceva Olga 2010-05-04
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Beižionių pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-87 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS – 20 „Dėl Mokytojų kelionių (į darbą ir iš darbo) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo panaikinimo Tarulis Deimantas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Kietaviškių pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-85 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ audituotų 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 metus audito ataskaitos ir nepriklausomo auditor Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-79 Tarybos sprendimai Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo Temlianceva Olga 2010-05-04
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Pastrėvio pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Pastrėvio pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-103 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-67 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo Žemaitienė Regina 2010-05-04
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų pradinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-102 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-108 Tarybos sprendimai Dėl objektų sąrašo patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-68 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo Žemaitienė Regina 2010-05-04
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų mokykla-darželis 'Pasaka' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-70 Tarybos sprendimai Dėl veiklų „Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2.-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo Balnys Audrius 2010-05-04
Atsisiųsti TS-93 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Vievio pradinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Vievio pradinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-109 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų meno mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-100 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų mokykla-darželis 'Žiogelis' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-64 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudėties dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-106 Tarybos sprendimai Dėl VšĮ Elektrėnų kultūros centro 2009 m. veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo VšĮ Elektrėnų kultūros centras 2010-05-04
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai Dėl projektų, teikiamų gauti ES SF paramą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, įgyvendinimo Aleksiūnienė Danutė 2010-05-04
Atsisiųsti TS-71 Tarybos sprendimai Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Balnys Audrius 2010-05-04
Atsisiųsti TS-101 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Pylimų mokyklos-darželio vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Pylimų mokykla-darželis 2010-05-04
Atsisiųsti TS-86 Tarybos sprendimai Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituotų 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtini UAB 'Gelvita' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Vievio sanatorinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų „Versmės“ gimnazija 2010-05-04