Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TS–5 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015-06-23 sprendimo Nr. V.TS–113 papildymo Virgaudas Šimkūnas 2016-02-02
Atsisiųsti TS-195 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTĄ GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMĄ PAGAL PRIEMONĘ „TERITORIJŲ PLANAVIMAS“ IR BENDROJO FINANSAVIMO DYDŽIO SKYRIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-10-05
Atsisiųsti TS-120 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS-147 PAPILDYMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TĘSTINEI PROGRAMAI „NARKOTIKAI – SKRYDIS Į BEDUGNĘ“ ĮGYVENDINTI Cechanovičienė Inga 2011-06-07
Atsisiųsti TS-77 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GELVITA“ PRIŽIŪRIMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ, ŠILUMOS PUNKTŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ DIFERENCIJUOTŲ TARIFŲ PATVIRTINIMO UAB Gelvita 2012-04-04
Atsisiųsti TS-256 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-08-28
Atsisiųsti TS-112 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis' 2013-05-02
Atsisiųsti TS-274 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KOMISIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO. A. Špetas 2013-12-03
Atsisiųsti TS-145 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 METŲ VEIKLOS ATASK V. Rakauskienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-13 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ DVARO G. 1 IR DVARO G. 2 PANERIŲ K. VIEVIO SEN. ELEKTRĖNŲ SAV. G.Ratkevičius 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS–138 Tarybos sprendimai Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo A. Balnys 2015-09-03
Atsisiųsti TS-103 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO MERUI ATSTOVAUTI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS INTERESAMS VŠĮ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VŠĮ ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO STEIGĖJŲ DALININKŲ SUSIRINKIMUOSE Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-75 Tarybos sprendimai Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-05-04
Atsisiųsti TS-259 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,GELVITA“ VALDYBOS NARIO PAKEITIMO Šimkūnas Virgaudas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-337 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VIEVIO MIESTO SPORTO IR SVEIKATINGUMO AIKŠTYNUI Šimkūnas Virgaudas 2012-12-03
Atsisiųsti TS-178 Tarybos sprendimai DĖL VIETINĖS BENDROJO NAUDOJIMO SISTEMOS, SKIRTOS GAMTINĖMS DUJOMS SKIRSTYTI, PARDAVIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-06-03
Atsisiųsti TS-28 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO. V. Šimkūnienė 2014-03-03
Atsisiųsti TS-220 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ GATVIŲ, ŽALIŲJŲ PLOTŲ IR KITŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2014-09-29
Atsisiųsti V.TS-18 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo P. Danilkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-212 Tarybos sprendimai Dėl turto perdavimo biudžetinei įstaigai Elektrėnų savivaldybės sporto centrui. Virgaudas Šimkūnas 2015-12-18
Atsisiųsti TS-231 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS – 126 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2007 METAMS“ 2 PUNKTO PAKEITIMO“ PANAIKINIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS Temlianceva Olga 2010-07-19
Atsisiųsti TS-80 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Ščiukaitis Stasys 2011-06-07
Atsisiųsti TS-62 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEVIO SENIŪNIJOS 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Pukėnas Zenonas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-241 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE 2012–2013 MOKSLO METAIS PATIKSLINIMO Tarulis Deimantas 2012-08-27
Atsisiųsti TS-59 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PASTRĖVIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO Tarulis Deimantas 2013-04-03
Atsisiųsti TS-252 Tarybos sprendimai DĖL STATINIŲ NUGRIOVIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO. V. Šimkūnas 2013-10-28
Atsisiųsti TS-124 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARI V. Juknevičius 2014-06-05
Atsisiųsti TS-309 Tarybos sprendimai Dėl tarybos 2014-03-26 sprendimo Nr. TS-46 „Dėl socialinės srities įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų patvirtinimo“ dalinio pa V. Šimkūnienė 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–116 Tarybos sprendimai Dėl leidimo subnuomoti pastatą Taikos g. 2 Elektrėnuose V. Šimkūnas 2015-07-02