Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SEMELIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Semeliškių vaikų darželis 2011-06-07
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL TARIFINIŲ ATLYGIŲ IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJAMS IR KITIEMS DARBUOTOJAMS Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-248 Tarybos sprendimai DĖL PASTATO, ESANČIO DRAUGYSTĖS G. 22, ELEKTRĖNUOSE, NUOMOS Ratkevičius Gediminas 2011-12-12
Atsisiųsti TS-125 Tarybos sprendimai DĖL VIEVIO MIESTO TERITORIJOS DALIES TARP VILNIAUS IR KAUNO GATVIŲ IŠVYSTYMO KONCEPCIJOS Butrimavičius Arūnas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-304 Tarybos sprendimai DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2012-11-06
Atsisiųsti TS-127 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ DIENOS CENTRO 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI VšĮ Elektrėnų vaikų dienos centras 2013-05-02
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS. R. V. Sadauskienė 2014-09-03
Atsisiųsti TS-56 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo G. Ratkevičius 2015-04-14
Atsisiųsti V.TS-180 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo. Jekaterina Goličenko 2015-11-23
Atsisiųsti TS-181 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Temlianceva Olga 2011-09-27
Atsisiųsti TS-162 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO Ratkevičius Gediminas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-32 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO Butrimavičius Arūnas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai DĖL VIETINIŲ REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTŲ Šimkūnas Virgaudas 2012-03-14
Atsisiųsti TS-218 Tarybos sprendimai DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ, LENGVATŲ IR TERMINŲ NUSTATYMO 2012 METAMS Temlianceva Olga 2012-07-02
Atsisiųsti TS-32 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS DARBO SĄLYGŲ NUSTATYMO Komisarenkienė Vilma 2013-02-19
Atsisiųsti TS-211 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO FONDO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO IR PAPILDYMO. Goličenko Jekaterina 2013-09-02
Atsisiųsti TS-92 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VIKTORO VALIUŠIO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ. G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-284 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo. J. Goličenko 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–84 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vaikų darželio 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Budėnienė 2015-07-02
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2009 m. veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-05-04
Atsisiųsti TS-11 Tarybos sprendimai DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ, TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ PRIEDŲ NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIAMS Tarulis Deimantas 2012-02-08
Atsisiųsti TS-185 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-365 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS ĮSTATŲ DALINIO PAKEITIMO Komisarenkienė Vilma 2013-01-03
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL KOMISIJŲ SUDĖTIES PAKEITIMO. Bernotienė Rūta 2013-06-28
Atsisiųsti TS-58 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ SPRENDIMUI IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ IR LEIDIMO ĮKEISTI J. Goličenko 2014-05-07
Atsisiųsti TS-250 Tarybos sprendimai DĖL MOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DA R. V. Sadauskienė 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-50 Tarybos sprendimai Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos V. Šimkūnas 2015-05-28
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-27 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS Temlianceva Olga 2010-04-08
Atsisiųsti TS-130 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka 2011-06-08