Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-52 Tarybos sprendimai DĖL TURTO PERĖMIMO Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TS-56 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEVIO SENIŪNIJOS 2010 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Pukėnas Zenonas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KIETAVIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2010 M. VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Cibulskienė Dovilija 2010-04-09
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2009 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Bibliotekos 2010-04-09
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS – 272 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI“ PAKEITIMO Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS 2007 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS - 153 DALINIO PAKEITIMO Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2010-04-09
Atsisiųsti TS-47 Tarybos sprendimai DĖL VšĮ VIEVIO KULTŪROS CENTRO 2009 M. VEIKLOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO VšĮ Vievio kultūros centras 2010-04-09
Atsisiųsti TS-58 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOSSEMELIŠKIŲ SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Barzdaitis Vytas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-60 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTRĖVIO SENIŪNIJOS 2010 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Kanapeckas Arūnas 2010-04-09
Atsisiųsti TS-15 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-09-30 SPRENDIMO NR. TS – 190 „DĖL 2009-07-01 SPRENDIMO NR. TS – 138 „DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 20092010 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO“ PANAIKINIMO Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-28 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO VALSTYBINEI TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJAI PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PANAUDOS TEISE Temlianceva Olga 2010-04-08
Atsisiųsti TS-3 Tarybos sprendimai DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUI Bernotienė Rūta 2010-04-08
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO Arcabienė Violeta 2010-04-08
Atsisiųsti TS-17 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS 2006–2009 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR VIEVIO MENO MOKYKLOS 2010–2012 METŲ STRATEGINIAM PLANUI Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-29 Tarybos sprendimai DĖL PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PERDAVIMO Temlianceva Olga 2010-04-08
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ APRAŠYMO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2010-04-08
Atsisiųsti TS-30 Tarybos sprendimai DĖL PAVELDIMO TURTO MOKESČIO Temlianceva Olga 2010-04-08
Atsisiųsti TS-2 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR JŲ DALIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS DALINIO PAKEITIMO Petrauskas Henrikas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-23 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2010-04-08
Atsisiųsti TS-19 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. TS – 236 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ ATNAUJINIMAS IR PERSONALO, DIRBANČIO SU VAIKAIS, APMOKYMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NO Aleksiūnienė Danutė 2010-04-08
Atsisiųsti TS-8 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2010 METAMS Temlianceva Olga 2010-04-08
Atsisiųsti TS-5 Tarybos sprendimai DĖL VIEVIO MIESTO KAPINIŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONOS MAŽINIMO (TIKSLINIMO) DOKUMENTO PATVIRTINIMO Butrimavičius Arūnas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-26 Tarybos sprendimai DĖL TURTO GRĄŽINIMO Ratkevičius Gediminas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-04-08
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL MITYBOS FINANSINIŲ NORMATYVŲ SOCIALINĖS PARAMOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2010-04-08
Atsisiųsti TS-6 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2009 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2010-04-08
Atsisiųsti TS-31 Tarybos sprendimai DĖL ETATŲ SKAIČIAUS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUO 2010 M. KOVO 1 D. IKI 2010 M. RUGSĖJO 1 D. PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-04-08
Atsisiųsti TS-25 Tarybos sprendimai DĖL PROJEKTŲ BENDROJO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-04-08
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS PATIKSLINIMO Arcabienė Violeta 2010-04-08