Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-63 Tarybos sprendimai Dėl didžiausio leistino Elektrėnų savivaldybės administracijos tarnautojų skaičiaus pakeitimo Bernotienė Rūta 2010-05-04
Atsisiųsti TS-201 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO RENGTI ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 7914/0006:1021 DETALŲJĮ PLANĄ Butrimavičius Arūnas 2011-10-05
Atsisiųsti TS-91 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų savivaldybės darželis-mokykla 'Žiogelis' 2012-04-04
Atsisiųsti TS-206 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PYLIMŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2012-07-02
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS 2013 METAMS PATIKSLINIMO Temlianceva Olga 2013-02-19
Atsisiųsti TS-199 Tarybos sprendimai DĖL MOKĖJIMO UŽ PAGRINDINĖS SESIJOS VALSTYBINIŲ IR MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ, PAKARTOTINĖS SESIJOS MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-28
Atsisiųsti TS-69 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-261 Tarybos sprendimai DĖL APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-61 Tarybos sprendimai Dėl finansinės paramos skyrimo V. Šimkūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-122 Tarybos sprendimai DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-06-02
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ TEIKIMO SOCIALINĘ RIZIKĄ PATYRUSIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnienė Violeta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-180 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-06-05
Atsisiųsti TS-3 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2013-2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2013-02-19
Atsisiųsti TS-157 Tarybos sprendimai DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti TS-139 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO LIETUVOS ENERGIJOS, AB, INVESTICINIO PROJEKTO VYKDYMUI Šimkūnas Virgaudas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-296 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO. R. V. Sadauskienė 2013-12-31
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL MOKOMOJO AUTODROMO ELEKTRINĖS G. 16A ELEKTRĖNUOSE NUOMOS V. Šimkūnas 2014-07-01
Atsisiųsti TS-35 Tarybos sprendimai DĖL STATINIŲ DRAUGYSTĖS G. 30 ELEKTRĖNUOSE PANAUDOS SUTARTIES NUTRAUKIMO IR ŠIŲ STATINIŲ NUOMOS V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti V.TS-161 Tarybos sprendimai Dėl prekybos įkainių Vievio miesto turgavietėje patvirtinimo. V.Šimkūnas 2015-10-06
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06
Atsisiųsti TS-79 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO PRADINĖS MOKYKLOS VADOVO 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Reklaitienė Alma 2011-06-07
Atsisiųsti TS-115 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2012-05-04
Atsisiųsti TS-284 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO Šimkūnas Virgaudas 2012-10-02
Atsisiųsti TS-170 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRUKTŪROS SUDERINIMO Komisarenkienė Vilma 2013-06-03
Atsisiųsti TS-38 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAPILDYMO J. Goličenko 2014-04-01
Atsisiųsti TS-228 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO UAB „LIREGUS“ J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti V.TS-29 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Pylimų lopšelio-darželio 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo O. Stasiulevičienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-224 Tarybos sprendimai Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo. Violeta Šimkūnienė 2016-01-06
Atsisiųsti TS-179 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS PRIEŽIŪROS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-295 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARČIŲ PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2012-01-05