Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-51 Tarybos sprendimai DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMSTVARKOS APRAŠO PATIKSLINIMO Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-11 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO Arcabienė Violeta 2010-04-08
Atsisiųsti TS-36 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOSPROGRAMOS 11 PRIEDO PATIKSLINIMO Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-34 Tarybos sprendimai DĖL SOCIALINĖS GLOBOS KAINŲ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti TS-37 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI Arcabienė Violeta 2011-06-07
Atsisiųsti V.TS–6 Tarybos sprendimai Dėl miško žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise Elektrėnų savivaldybei Arūnas Butrimavičius 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS-192 Tarybos sprendimai Dėl žemės sklypo kad. Nr. 7910/0001:36 (unik. Nr. 7910-0001-0036) Kakliniškių k. dalies paėmimo visuomenės poreikiams. Arūnas Butrimavičius 2015-11-23
Atsisiųsti V.TS-217 Tarybos sprendimai Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo. Arūnas Butrimavičius 2016-01-06
Atsisiųsti 03V-75 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl adresų objektų numerių keitimo Arvidas Simonaitis 2011-02-15
Atsisiųsti 03V-1145 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo, priėmimo, registravimo ir nagrinėjimo Elektrėnų savival Asta Tamošiūnienė 2012-12-20
Atsisiųsti 03V-811 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo prioritetų patvir Asta Vitkauskienė 2013-09-19
Atsisiųsti V.TS-206 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 metų atliekų tvarkymo plano patvirtinimo. Audrius Balnys 2015-12-18
Atsisiųsti V.TS-207 Tarybos sprendimai Dėl atstovo delegavimo į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę „Vilnijos žuvys“. Audrius Balnys 2015-12-18
Atsisiųsti 03V-266 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl lėšų, skirtų kompensacijoms, susijusioms su sąvartyno veikla, naudojimo, valdymo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Audrius Balnys 2013-03-15
Atsisiųsti 03V-293 Administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės želdinių apsaugos ir tvarkymo komisijos nuostatų tvirtinimo Audrius Balnys 2011-05-13
Atsisiųsti V.TS-227 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. Audrius Valaiša 2016-01-06
Atsisiųsti TS-140 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME Balnys Audrius 2011-06-08
Atsisiųsti TS-26 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2011-06-07
Atsisiųsti TS-137 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MIESTŲ GATVIŲ, ŽALIŲJŲ PLOTŲ IR KITŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO Balnys Audrius 2012-05-04
Atsisiųsti TS-302 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 31.5 IR 31.6 PUNKTŲ PAKEITIMO Balnys Audrius 2012-11-06
Atsisiųsti TS-174 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME Balnys Audrius 2012-06-05
Atsisiųsti TS-191 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO Balnys Audrius 2011-09-27
Atsisiųsti TS-138 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Balnys Audrius 2012-05-04
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2011 METŲ ATASKAITOS APIE PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMĄ PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-02-08
Atsisiųsti TS-239 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO Balnys Audrius 2012-08-27
Atsisiųsti 01V-20 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės sudarymo Balnys Audrius 2012-07-05
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVAVIMO UAB „VAATC“ VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME Balnys Audrius 2011-02-09
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PARAMOS ASBESTO TURINTIEMS GAMINIAMS ŠALINTI IŠ VIEŠOJO NAUDOJIMO IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Balnys Audrius 2012-02-08
Atsisiųsti 01V-21 Mero potvarkiai Dėl įgaliojimo pasirašyti Valstybės turto, perduodamo nuosavybėn, perdavimo-priėmimo aktą Balnys Audrius 2012-07-16
Atsisiųsti TS-230 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PERSKIRSTYMO Balnys Audrius 2011-01-11