Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti V.TS-25 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Ščiukaitienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-70 Tarybos sprendimai Dėl 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo TS - 98 „Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektr D. Aleksiūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-36 Tarybos sprendimai Dėl Vievio kultūros centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. A.Stepankevičiūtė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-47 Tarybos sprendimai Dėl paramos skyrimo iš Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos lėšų J. Goličenko 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-15 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Pruskas 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-58 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaitos patvirtinimo V. Komisarenkienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-26 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo I. Meškauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-71 Tarybos sprendimai Dėl 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo TS - 181 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose D. Aleksiūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-37 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų socialinių paslaugų centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Kutyrevienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS–5 Tarybos sprendimai Dėl skyrimo į Elektrėnų administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-48 Tarybos sprendimai Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo J. Goličenko 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-16 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Kliucevičienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-59 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 m. veiklos užduočių projektų patvirtinimo V. Komisarenkienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-27 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Poškienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-6 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-72 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-38 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų socialinės globos namų 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo D. Suchockienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-49 Tarybos sprendimai Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos V. Šimkūnas 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-17 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo G. Dapkevičienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-60 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 m. ataskaitai V. Komisarenkienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-28 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo R. Jundienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-7 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo, lygio ir kategorijos patvirtinimo R. Bernotienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-73 Tarybos sprendimai Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms/ grupėms laikinai nedirbti vasarą R. V. Sadauskienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-39 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo E. Kizlienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-18 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo P. Danilkevičius 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-50 Tarybos sprendimai Dėl sutikimo perimti valstybės turtą iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos V. Šimkūnas 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-61 Tarybos sprendimai Dėl finansinės paramos skyrimo V. Šimkūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS-29 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės Pylimų lopšelio-darželio 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo O. Stasiulevičienė 2015-05-28
Atsisiųsti V.TS–1 Tarybos sprendimai 1. Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir pavedimo laikinai eiti administracijos direkt R. Bernotienė 2015-04-16
Atsisiųsti V.TS–2 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų R. Bernotienė 2015-04-16