Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-245 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS ATRINKIMO DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE IR DALINIO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-01-11
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03
Atsisiųsti TS-176 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Tarulis Deimantas 2010-09-06
Atsisiųsti TS-164 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-03
Atsisiųsti TS-105 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sanatorinė mokykla 2013-05-02
Atsisiųsti TS-125 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2013 M. VEIKLOS ATASKA M. Vaičiūnienė 2014-06-05
Atsisiųsti V.TS-23 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo M. Vaičiūnienė 2015-05-28
Atsisiųsti TS-304 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų sanatorinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-12-31
Atsisiųsti V.TS–8 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos nuostatų patvirtinimo Ramunė Veronika Sadauskienė 2016-02-02
Atsisiųsti V.TS-51 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Draugystės g. 24, Elektrėnai, nuomos koncesininkui V. Šimkūnas 2015-05-28
Atsisiųsti TS-158 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAI J. Goličenko 2014-07-01
Atsisiųsti TS-213 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO IR SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO ATASKAITOS PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS PATVIRTINIMO. Pukėnienė Jolanta 2013-09-02
Atsisiųsti TS-121 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ IR GYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR KITŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2010-06-02
Atsisiųsti TS-13 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ PASTATŲ DVARO G. 1 IR DVARO G. 2 PANERIŲ K. VIEVIO SEN. ELEKTRĖNŲ SAV. G.Ratkevičius 2015-02-17
Atsisiųsti TS-229 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, GAUTŲ UŽ PARDUOTUS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2014-11-12
Atsisiųsti TS-189 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2012 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTŲ PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-189 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2012 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTŲ PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-84 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2014 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTŲ PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-83 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIR V. Komisarenkienė 2014-05-07
Atsisiųsti TS-137 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMO Komisarenkienė Vilma 2013-05-02
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-21 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-02-08
Atsisiųsti TS-188 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO PATVIRTINIMO Miškinytė Vilma 2012-06-05
Atsisiųsti TS-141 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2010-07-19
Atsisiųsti TS-1 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2009-02-27 SPRENDIMO NR. TS-33 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-04-08
Atsisiųsti TS-80 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo Arcabienė Violeta 2010-05-04
Atsisiųsti TS-67 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės 2010 metų biudžeto patikslinimo Žemaitienė Regina 2010-05-04
Atsisiųsti TS-23 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2010-04-08
Atsisiųsti TS-142 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Žemaitienė Regina 2011-08-10
Atsisiųsti TS-167 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2010–2012 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Aleksiūnienė Danutė 2010-09-06