Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-219 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos patikslinimo Arcabienė Violeta 2010-10-29
Atsisiųsti TS-222 Tarybos sprendimai Dėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilį Cechanovičienė Inga 2010-10-29
Atsisiųsti TS-220 Tarybos sprendimai Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Elektrėnų savivaldybėje nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Arcabienė Violeta 2010-10-29
Atsisiųsti TS-212 Tarybos sprendimai Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo Žemaitienė Regina 2010-10-29
Atsisiųsti TS-221 Tarybos sprendimai Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Arcabienė Violeta 2010-10-29
Atsisiųsti TS-213 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS – 01 „Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto programų aprašymo patvirtinimo“ ir 2010 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS – 22 „Dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto programų aprašymo pakeit Žemaitienė Regina 2010-10-29
Atsisiųsti TS-211 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo ir papildymo Ratkevičius Gediminas 2010-10-29
Atsisiųsti 01V-1 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės sudarymo Misiūnienė Birutė 2011-01-07
Atsisiųsti TS-232 Tarybos sprendimai DĖL SU VIEŠAISIAIS DARBAIS SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO IR JŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-242 Tarybos sprendimai DĖL IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Ratkevičius Gediminas 2011-01-11
Atsisiųsti TS-244 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2013 M. PAPILDYMO Aleksiūnienė Danutė 2011-01-11
Atsisiųsti TS-233 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. TS – 262 „DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI CIVILINĖMIS PIROTECHNIKOS PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-227 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2011-01-11
Atsisiųsti TS-245 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS ATRINKIMO DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE IR DALINIO FINANSAVIMO Aleksiūnienė Danutė 2011-01-11
Atsisiųsti TS-234 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-235 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-251 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BEIŽIONIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO Arcabienė Violeta 2011-01-11
Atsisiųsti TS-230 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PERSKIRSTYMO Balnys Audrius 2011-01-11
Atsisiųsti TS-236 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-224 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-01-11
Atsisiųsti TS-246 Tarybos sprendimai DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-237 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS MOKESČIO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-225 Tarybos sprendimai DĖL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS – 143 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ BENDRAJAM FINANSAVIMUI ĖMIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO Žemaitienė Regina 2011-01-11
Atsisiųsti TS-247 Tarybos sprendimai DĖL 2011 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PATVIRTINIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-238 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES SU VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINE MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRATĘSIMO Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-243 Tarybos sprendimai DĖL 2010 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO Žemaitienė Regina 2011-01-11
Atsisiųsti TS-248 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2011 METAMS Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-239 Tarybos sprendimai DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALAMS Temlianceva Olga 2011-01-11
Atsisiųsti TS-228 Tarybos sprendimai DĖL GYVENTOJŲ APKLAUSOS PASKELBIMO Butrimavičius Arūnas 2011-01-11
Atsisiųsti TS-249 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-09-29 SPRENDIMO NR. TS – 202 „DĖL PREKYBOS ĮKAINIŲ ELEKTRĖNŲ TURGAVIETĖJE PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO Temlianceva Olga 2011-01-11