Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo datarūšiuoti ikona
Atsisiųsti TS-42 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. TS-35 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mok R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-53 Tarybos sprendimai Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo V. Šimkūnienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-54 Tarybos sprendimai Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo V. Šimkūnienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-203 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų etat R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-55 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo dalyvavimui projekte partnerio teisėmis ir įnašo dydžio nustatymo V. Šimkūnas 2015-03-31
Atsisiųsti TS-45 Tarybos sprendimai Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vadovui R. V. Sadauskienė 2015-03-31
Atsisiųsti TS-14 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO SUBNUOMOTI PASTATĄ, ESANTĮ DRAUGYSTĖS G. 22, ELEKTRĖNAI G. Ratkevičius 2015-02-17
Atsisiųsti TS-25 Tarybos sprendimai DĖL ŽEMĖS SKLYPO SABALIŠKIŲ G. 1D (KAD. NR.7930/0002:423, UNIK. NR. 4400-1853-5401) ELEKTRĖNUOSE NUOMOS A. Butrimavičius 2015-02-17
Atsisiųsti TS-15 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, DARBUOTOJŲ IR ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO V. Šimkūnienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-26 Tarybos sprendimai DĖL SUTIKIMO ĮRENGTI SPORTO IR VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĘ A. Butrimavičius 2015-02-17
Atsisiųsti TS-16 Tarybos sprendimai DĖL NEPANAUDOTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO V. Šimkūnienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-27 Tarybos sprendimai DĖL GATVIŲ PYLIMŲ IR LAPIAKALNIO K. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO A. Butrimavičius 2015-02-17
Atsisiųsti TS-17 Tarybos sprendimai DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO ĮSISKOLINIMUI UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS PADENGTI V. Šimkūnienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-28 Tarybos sprendimai DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS JURZDIKOS K., GEIBONIŲ K. IR ELEKTRĖNŲ M. SUTEIKIMO A. Butrimavičius 2015-02-17
Atsisiųsti TS-7 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-18 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-29 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO A. Balnys 2015-02-17
Atsisiųsti TS-8 Tarybos sprendimai DĖL PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-19 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-30 Tarybos sprendimai DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti TS-9 Tarybos sprendimai DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-20 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-31 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti TS-10 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-21 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ ELEKTRĖNŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-32 Tarybos sprendimai DĖL 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. TS-241 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO V. Šimkūnas 2015-02-17
Atsisiųsti TS-11 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO J. Goličenko 2015-02-17
Atsisiųsti TS-22 Tarybos sprendimai DĖL VŠĮ VIEVIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO V. Komisarenkienė 2015-02-17
Atsisiųsti TS-33 Tarybos sprendimai DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ G. Ratkevičius 2015-02-17