Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TS-3 Tarybos sprendimai DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2012-02-08
Atsisiųsti TS-227 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2011-01-11
Atsisiųsti TS-343 Tarybos sprendimai DĖL PRIEMOKOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI SKYRIMO Bernotienė Rūta 2013-01-03
Atsisiųsti TS-57 Tarybos sprendimai DĖL KONKURSŲ Į SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2013-04-03
Atsisiųsti TS-1 Tarybos sprendimai DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUI Bernotienė Rūta 2011-02-09
Atsisiųsti TS-344 Tarybos sprendimai DĖL UAB ELEKTRĖNŲ KNYGŲ CENTRO DIREKTORIAUS IŠRINKIMO Bernotienė Rūta 2013-01-03
Atsisiųsti TS-150 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS JUOZO ZAVECKO VALSTYBĖS TARNYBOS PRATĘSIMO Bernotienė Rūta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-44 Tarybos sprendimai Dėl Danguolės Kliucevičienės priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas Bernotienė Rūta 2013-02-19
Atsisiųsti TS-151 Tarybos sprendimai DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI HENRIKUI PETRAUSKUI Bernotienė Rūta 2012-06-05
Atsisiųsti TS-262 Tarybos sprendimai DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ARVYDO VYŠNIAUSKO ĮGALIOJIMO Bernotienė Rūta 2012-08-28
Atsisiųsti TS-43 Tarybos sprendimai Dėl savivaldybės kontrolieriaus Juozo Zavecko atleidimo iš darbo Bernotienė Rūta 2013-02-19
Atsisiųsti TS-152 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VADOVO, VIDAUS AUDITORIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2011-08-10
Atsisiųsti TS-163 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI HENRIKUI PETRAUSKUI Bernotienė Rūta 2012-06-05
Atsisiųsti TS-88 Tarybos sprendimai DĖL TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMUS Bernotienė Rūta 2013-05-02
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero ratarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti TS-287 Tarybos sprendimai DĖL PERSONALINIO PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO NUSTATYMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS VIRŠININKUI Bernotienė Rūta 2012-01-05
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI LIZINGO BŪDU NUOMOTIS TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Bernotienė Rūta 2012-06-05
Atsisiųsti TS-264 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ NAUJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2012-10-02
Atsisiųsti TS-166 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI LIZINGO BŪDU NUOMOTIS TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ Bernotienė Rūta 2012-06-05
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl darbo grupės Bernotienė Rūta 2012-06-18
Atsisiųsti TS-186 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO. Bernotienė Rūta 2013-06-28
Atsisiųsti TS-265 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ NAUJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Bernotienė Rūta 2012-10-02
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero patarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti TS-342 Tarybos sprendimai DĖL PRIEMOKOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI SKYRIMO Bernotienė Rūta 2013-01-03
Atsisiųsti TS-192 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS Bernotienė Rūta 2012-07-02
Atsisiųsti 01V-19 Mero potvarkiai Dėl mero patarėjų darbo grafiko patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-07-07
Atsisiųsti TS-187 Tarybos sprendimai DĖL KOMISIJŲ SUDĖTIES PAKEITIMO. Bernotienė Rūta 2013-06-28
Atsisiųsti TS-63 Tarybos sprendimai Dėl didžiausio leistino Elektrėnų savivaldybės administracijos tarnautojų skaičiaus pakeitimo Bernotienė Rūta 2010-05-04
Atsisiųsti TS-340 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-192 DALINIO PAKEITIMO Bernotienė Rūta 2013-01-03