Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“ vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų mokykla-darželis 'Pasaka' 2010-05-04
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai DĖL VIEVIO GIMNAZIJOS 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Vievio gimnazija 2013-05-02
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2014-2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PAPILDYMO J. Goličenko 2014-06-05
Atsisiųsti TS-99 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų socialinių paslaugų centras 2012-04-04
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Beižionių pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS“ GIMNAZIJOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų 'Versmės' gimnazija 2013-05-02
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTO „LEDO RŪMŲ ELEKTRĖNUOSE PLĖTRA“ TIKSLINGUMUI D. Aleksiūnienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-98 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Mikalajūnienė Vida 2012-04-04
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Pastrėvio pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Pastrėvio pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS IR GELBĖJIMO TARNYBOS 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VADOVO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba 2013-05-02
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO D. Kliucevičienė 2014-06-05
Atsisiųsti TS-97 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO MENO MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Dmukauskienė Albina 2012-04-04
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Semeliškių vidurinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Semeliškių vidurinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PASKYRIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-08
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO UAB „ŽAIBAS“ REGISTRUOTI BUVEINĘ G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai DĖL LEIDIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS IR/AR ATSKIROMS GRUPĖMS LAIKINAI NEDIRBTI VASARĄ Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-05-02
Atsisiųsti TS-96 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Petkevičius Evaldas 2012-04-04
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO Šimkūnas Virgaudas 2013-05-02
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI G. Ratkevičius 2014-06-04
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Kietaviškių pagrindinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Kietaviškių pagrindinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-95 Tarybos sprendimai DĖL PRITARIMO VIEVIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2012-04-04
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PLANUOJAMŲ ŠILUMOS 2013–2017 METŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS INVESTICIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-05-02
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO Ratkevičius Gediminas 2011-06-07
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO A. Vyšniauskas 2014-06-04
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Vievio sanatorinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Vievio sanatorinė mokykla 2010-05-04
Atsisiųsti TS-94 Tarybos sprendimai SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ VADOVO 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ 2012-04-04