Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-6 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo Aleksiūnienė Danutė 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-270 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos atrinkimo dalyvauti švietimo įstaigų modernizavimo programoje ir dalinio finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-170 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui Aleksiūnienė Danutė 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-206 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-26 Tarybos sprendimo projektas Dėl projektų bendrojo finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-194 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto „Elektrėnų pradinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Taikos g. 15, modernizavimas“ teikimui gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą“ Aleksiūnienė Danutė 2012-05-22
Atsisiųsti TSp-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2013 m. papildymo Aleksiūnienė Danutė 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-251 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal ,,Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo Aleksiūnienė Danutė 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-171 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-08-25 sprendimo Nr. TS – 169 „Dėl asmens delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę“ dalinio pakeitimo Aleksiūnienė Danutė 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-207 Tarybos sprendimo projektas Dėl projekto bendrojo finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-22 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-1 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-52 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo prašymui skirti papildomą finansavimą įgyvendinamam projektui ir bendrojo finansavimo skyrimo Aleksiūnienė Danutė 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-172 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ papildymo Aleksiūnienė Danutė 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-167 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2009 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS – 60 „Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ ir bendrojo finansavimo dydži Aleksiūnienė Danutė 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-100 Tarybos sprendimo projektas Dėl projektų, teikiamų gauti ES SF paramą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, įgyvendinimo Aleksiūnienė Danutė 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-2 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patikslinimo Aleksiūnienė Danutė 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-26 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2010 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-95 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-126 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal „Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dalinio pakeitimo Aleksiūnienė Danutė 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-152 Tarybos sprendimo projektas Dėl projekto „Elektrėnų ledo rūmų pastato energetinių charakteristikų gerinimas“ dalinio finansavimo Aleksiūnienė Danutė 2010-05-18
Atsisiųsti TSp-4 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės narystės asociacijoje Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupėje Aleksiūnienė Danutė 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-27 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2011–2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-96 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2020 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Aleksiūnienė Danutė 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-153 Tarybos sprendimo projektas Dėl papildomų bendrojo finansavimo lėšų skyrimo projektui „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ Aleksiūnienė Danutė 2010-05-18
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal priemonę „Teritorijų planavimas“ ir bendrojo finansavimo dydžio skyrimo Aleksiūnienė Danutė 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl bendrojo finansavimo dydžio skyrimo projektui „Daugiafunkcio centro steigimas buvusios Kazokiškių pagrindinės mokyklos bazėje“ (Kazokiškių daugiafunkcis centras) Aleksiūnienė Danutė 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-248 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2011 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS – 196 „Dėl pritarimo teikti projektą „Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato Elektrėnuose, Rungos g. 24, rekonstravimas“ gauti paramą pagal klimato kaitos specialiąją programą“ papildymo Aleksiūnienė Danutė 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-208 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją Aleksiūnienė Danutė 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-3 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2013-01-31