Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti V.TSP-81 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo V. Andriejauskas 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. TS – 297 patikslinimo UAB Gelvita 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-160 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituoto 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2011 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtin UAB Gelvita 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-185 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo UAB Elektrėnų knygų centras 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-94 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2009 m. metinio pranešimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimo UAB Elektrėnų knygų centras 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-135 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo UAB Elektrėnų knygų centras 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-110 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituoto 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtin UAB 'Gelvita' 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-117 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituotų 2009 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo, šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2009 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtini UAB 'Gelvita' 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-284 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo UAB Gelvita 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-83 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ prižiūrimų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų priežiūros maksimalių diferencijuotų tarifų patvirtinimo UAB Gelvita 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-157 Tarybos sprendimo projektas Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų uždarajai akcinei bendrovei „Gelvita“ patvirtinimo UAB Gelvita 2010-05-18
Atsisiųsti TSp-191 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn Temlianceva Olga 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-57 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Abromiškių bendruomenei Temlianceva Olga 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-17 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo Temlianceva Olga 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-265 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Temlianceva Olga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-126 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2011 metams Temlianceva Olga 2010-05-12
Atsisiųsti TSp-54 Tarybos sprendimo projektas Dėl lėšų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ Temlianceva Olga 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo žemės mokesčio ir paveldėtos žemės mokesčio skolos. Temlianceva Olga 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-138 Tarybos sprendimo projektas Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Temlianceva Olga 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-223 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų Elektrinės g. 11 Elektrėnuose nuomos ir nuomos sutarčių pratęsimo Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-113 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo Temlianceva Olga 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-165 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2014 metams. Temlianceva Olga 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-17 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai Abromiškių reabilitacijos ligoninei Temlianceva Olga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-235 Tarybos sprendimo projektas Dėl prekybos įkainių Elektrėnų turgavietėje patvirtinimo Temlianceva Olga 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-258 Tarybos sprendimo projektas Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių 2012 metams patvirtinimo Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-346 Tarybos sprendimo projektas Dėl Danos Simanavičienės atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio Temlianceva Olga 2012-11-15
Atsisiųsti TSp-160 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Samsonas“ pratęsimo Temlianceva Olga 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-134 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties su Elektrėnų buriuotojų klubu „Poseidonas“ patvirtinimo Temlianceva Olga 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-306 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „Liregus“ Temlianceva Olga 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS – 272 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis Elektrėnų savivaldybės administracijai“ pakeitimo Temlianceva Olga 2010-04-09