Numeris Tipas Pavadinimas Rengėjasrūšiuoti ikona Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos nario delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus. Bernotienė Rūta 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-62 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų nutraukti darbo sutartis su Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovais suteikimo administracijos direktoriui Arvydui Vyšniauskui. Bernotienė Rūta 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-171 Tarybos sprendimo projektas Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-204 Tarybos sprendimo projektas Dėl komisijų sudėties pakeitimo. Bernotienė Rūta 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-355 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Bernotienė Rūta 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-97 Tarybos sprendimo projektas Dėl didžiausio leistino Elektrėnų savivaldybės administracijos tarnautojų skaičiaus pakeitimo Bernotienė Rūta 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-203 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudėties dalinio pakeitimo. Bernotienė Rūta 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-165 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui Henrikui Petrauskui Bernotienė Rūta 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-356 Tarybos sprendimo projektas Dėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui skyrimo Bernotienė Rūta 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-247 Tarybos sprendimo projektas Dėl Konkursų į savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo), viešųjų įstaigų ir savivaldybės įmonių, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Bernotienė Rūta 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-168 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės administracijai lizingo būdu nuomotis tarnybinį automobilį Bernotienė Rūta 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-357 Tarybos sprendimo projektas Dėl priemokos Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui skyrimo Bernotienė Rūta 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-17 Tarybos sprendimo projektas Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkui Bernotienė Rūta 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-4 Tarybos sprendimo projektas Dėl didžiausio leistino savivaldybės administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir patvirtinimo Bernotienė Rūta 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-202 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Ūkio reikalų komiteto sudėties dalinio pakeitimo. Bernotienė Rūta 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-172 Tarybos sprendimo projektas Dėl Konkursų į savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo ir patvirtinimo. Bernotienė Rūta 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-358 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro direktoriaus išrinkimo Bernotienė Rūta 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-108 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Beižionių vaikų globos namai 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-143 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Beižionių vaikų globos namai 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-116 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Beižionių vaikų globos namai 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-70 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnijos 2012 m. veiklos programos patvirtinimo Barzdaitis Vytas 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-65 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Barzdaitis Vytas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-50 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Barzdaitis Vytas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-67 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos 2011 m. veiklos plano patvirtinimo Baltulionis Vytautas 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Baltulionis Vytautas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-72 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos 2012 m. veiklos programos patvirtinimo Baltulionis Vytautas 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-79 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Balnys Audrius 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-146 Tarybos sprendimo projektas Dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimo Balnys Audrius 2010-05-18
Atsisiųsti TSp-12 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo Balnys Audrius 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-309 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 31.5 ir 31.6 punktų pakeitimo Balnys Audrius 2012-10-18