Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-274 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti žemės sklypų kad. Nr. 4915/0002:301, 4915/0002:300, 4915/0002:193, 4915/0002:313 detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-182 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų patvirtinimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-14 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudarymo Ratkevičius Gediminas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-166 Tarybos sprendimo projektas Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo. Temlianceva Olga 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-70 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų socialinės globos namų didžiausio leistino darbuotojų ir etatų skaičiaus patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-267 Tarybos sprendimo projektas Dėl Finansinės paramos būsto šildymo sistemai atnaujinti ar vandentiekio ir nuotekų tinklams įvesti tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-42 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų vaikų dienos centro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo V. Rakauskienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-236 Tarybos sprendimo projektas Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo. Virgaudas Šimkūnas 2015-12-17
Atsisiųsti TSp-164 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-256 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 126 „Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo 2007 metams“ 2 punkto pakeitimo“ panaikinimo Temlianceva Olga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-143 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime Balnys Audrius 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-110 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS – 210 „Dėl VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Miškinytė Vilma 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-293 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 m. ataskaitai Miškinytė Vilma 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-115 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Elektrėnų 'Ąžuolyno' pagrindinė mokykla 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-296 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypo Zabarijos k. rezervavimo bendroms gyventojų reikmėms. A. Butrimavičius 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-173 Tarybos sprendimo projektas DĖL PRIEDŲ NUSTATYMO V. Komisarenkienė 2014-06-12
Atsisiųsti TSP-25 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo. V. Komisarenkienė 2015-01-29
Atsisiųsti V.TSP-140 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo A. Balnys 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-223 Tarybos sprendimo projektas Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo Temlianceva Olga 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-49 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Pastrėvio pagrindinės mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Pastrėvio pagrindinė mokykla 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-259 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai Semeliškių ambulatorijai Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-149 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos patikslinimo ir papildymo Šimkūnienė Violeta 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-353 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šimkūnas Virgaudas 2012-11-23
Atsisiųsti TSp-159 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo teikti projektą gauti Europos Sąjungos paramą pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Aleksiūnienė Danutė 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-13 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-235 Tarybos sprendimo projektas Dėl patalpų Draugystės g. 20 Elektrėnuose pagerinimo išlaidų įskaitymo į nuompinigius. V. Šimkūnas 2014-09-11
Atsisiųsti V.TSP-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl priemokos skyrimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui R. Bernotienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-204 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo. Vilma Komisarenkienė 2015-11-05
Atsisiųsti TSp-55 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrojo plano 3 priedo pakeitimo Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-161 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos akcinei bendrovei Lietuvos paštui Temlianceva Olga 2011-08-17