Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-170 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavedimo atlikti tyrimą Ratkevičius Gediminas 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-269 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų greitosios medicinos pagalbos stoties pavadinimo pakeitimo ir viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Miškinytė Vilma 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-175 Tarybos sprendimo projektas Dėl Parko gatvės Gabriliavos kaime geografinių charakteristikų pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-377 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų dalinio pakeitimo Komisarenkienė Vilma 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-179 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-58 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos automobilio nuomos kainos nustatymo. G. Ratkevičius 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-255 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos automobilio nuomos kainos nustatymo. G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-30 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Pylimų lopšelio-darželio 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo O. Stasiulevičienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-224 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgy Vida Mikalajūnienė 2015-12-03
Atsisiųsti TSp-185 Tarybos sprendimo projektas Dėl meninio ugdymo programų įvedimo Elektrėnų ir Vievio meno mokyklose Misiūnienė Birutė 2010-08-02
Atsisiųsti TSp-54 Tarybos sprendimo projektas Dėl lėšų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ Temlianceva Olga 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-198 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo rengti detalųjį planą Butrimavičius Arūnas 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-75 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ papildymo Aleksiūnienė Danutė 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-277 Tarybos sprendimo projektas Dėl draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais UAB „Deivik“ Ratkevičius Gediminas 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl Rasutės Bartkevičienės atleidimo nuo žemės mokesčio ir paveldėtos žemės mokesčio skolos. Temlianceva Olga 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-284 Tarybos sprendimo projektas Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2014 metais vykdomai veiklai, nustatymo. J. Goličenko 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-157 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo Viktoro Valiušio atleidimo iš pareigų G. Ratkevičius 2014-05-27
Atsisiųsti TSP-14 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų dalinio pakeitimo. J. Goličenko 2015-01-29
Atsisiųsti V.TSP-128 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos nuostatų dalinio pakeitimo J. Goličenko 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-174 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-16 sprendimo Nr. TS – 244 panaikinimo Žemaitienė Regina 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-87 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Pylimų mokyklos-darželio vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Pylimų mokykla-darželis 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-153 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2010 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-122 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Matkevičienė Jurgita 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-349 Tarybos sprendimo projektas Dėl turto Elektrinės g. 8 C Elektrėnuose perdavimo panaudos teise Elektrėnų seniūnijai Šimkūnas Virgaudas 2012-11-15
Atsisiųsti TSp-153 Tarybos sprendimo projektas Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Elektrėnų savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2013-04-18
Atsisiųsti TSp-31 Tarybos sprendimo projektas Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo. V. Šimkūnienė 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-223 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės meno mokyklos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo. R. V. Sadauskienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSP-71 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2014 metus patvirtinimo i R. Leckas 2015-03-26
Atsisiųsti V.TSP-192 Tarybos sprendimo projektas Dėl skrydžių bepiločiu orlaiviu draudimo. Gediminas Ratkevičius 2015-11-05
Atsisiųsti TSp-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų savivaldybėje tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Arcabienė Violeta 2010-04-09