Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-41 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos teise Kloninių Mijaugonių bendruomenei Šimkūnas Virgaudas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-212 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo Olgai Klubinai. Temlianceva Olga 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-94 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio patvir V. Komisarenkienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-290 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų Taikos g. 6a Elektrėnuose nuomos. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-65 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo G. Ratkevičius 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014-09-24 sprendimo Nr.TS–221 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ Virgaudas Šimkūnas 2016-01-14
Atsisiųsti TSp-200 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės priežiūros administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2010-08-12
Atsisiųsti TSp-1 Tarybos sprendimo projektas Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkui Bernotienė Rūta 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-243 Tarybos sprendimo projektas Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio Elektrėnų savivaldybėje nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Arcabienė Violeta 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-35 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Administracinės komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo Ratkevičius Gediminas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-215 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų tretiesiems bazinių kainų galiojimo metams patvirtinimo Elektrėnų komunalinis ūkis 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-30 Tarybos sprendimo projektas Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo Šimkūnienė Violeta 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-249 Tarybos sprendimo projektas Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo. Butrimavičius Arūnas 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-107 Tarybos sprendimo projektas Dėl garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos „Energetikas“ 2014 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio. J. Goličenko 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-304 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-78 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.TS-107 „Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų terito R. V. Sadauskienė 2015-05-14
Atsisiųsti TSp-123 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų meno mokykla 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-25 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2010 metų sąmatos patvirtinimo Goličenko Jekaterina 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-276 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų Vievio m. gatvėms suteikimo Butrimavičius Arūnas 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-186 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus vadovo 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus 2012-05-17
Atsisiųsti TSp-16 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklai lizingo būdu nuomotis transporto priemonę keleiviams vežti Ratkevičius Gediminas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-183 Tarybos sprendimo projektas Dėl Jaunimo problemų sprendimo Elektrėnų savivaldybėje 2013–2018 m. plano patvirtinimo. Pulauskienė Neringa 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-72 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. N. Kleinienė 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-269 Tarybos sprendimo projektas Dėl Socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės globos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-44 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo A. Sakalinskienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-238 Tarybos sprendimo projektas Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo. Violeta Šimkūnienė 2015-12-17
Atsisiųsti TSp-105 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-258 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. TS – 262 „Dėl leidimų prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išdavimo ir panaikinimo tvarkos patvirtinimo“ panaikinimo Temlianceva Olga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-238 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2011–2020 metų programos ir jos įgyvendinimo 2011–2015 metų priemonių plano patvirtinimo Balnys Audrius 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-112 Tarybos sprendimo projektas 55 Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS – 209 „Dėl VšĮ Elektrėnų ligoninės stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Miškinytė Vilma 2012-03-14