Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-208 Tarybos sprendimo projektas Dėl statinių ir inžinerinių tinklų perdavimo uždarajai akcinei bendrovei Elektrėnų komunaliniam ūkiui. V. Šimkūnas 2014-08-13
Atsisiųsti TSP-65 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo dalyvavimui projekte partnerio teisėmis ir įnašo dydžio nustatymo V. Šimkūnas 2015-03-20
Atsisiųsti V.TSP-178 Tarybos sprendimo projektas Dėl Beržų gatvės Kareivonių k. geografinių charakteristikų pakeitimo A. Butrimavičius 2015-09-17
Atsisiųsti TSp-249 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2010 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo Žemaitienė Regina 2011-01-11
Atsisiųsti TSp-41 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos 11 priedo patikslinimo Arcabienė Violeta 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-54 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos teise Valstybinei miškų tarnybai Temlianceva Olga 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-77 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-231 Tarybos sprendimo projektas . Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo Dastikienė Živilė 2012-07-27
Atsisiųsti TSp-11 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo Evaldui Lučiūnui Temlianceva Olga 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-252 Tarybos sprendimo projektas Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pasitikėjimo teise. Šimkūnas Virgaudas 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-117 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo. R. V. Sadauskienė 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-308 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo Nr. TS-71 „Dėl benamių gyvūnų gaudymo organizavimo“ patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-82 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės „Versmės“ gimnazijos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo E. Kontrimas 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-133 Tarybos sprendimo projektas Dėl lėšų skyrimo tęstinei programai „Narkotikai – skrydis į bedugnę“ įgyvendinti Cechanovičienė Inga 2010-05-12
Atsisiųsti TSp-3 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Vievio miesto sporto ir sveikatingumo aikštyno steigimo Ratkevičius Gediminas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-202 Tarybos sprendimo projektas Dėl pastato, esančio Draugystės g. 22 Elektrėnuose, nuomos Ratkevičius Gediminas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-109 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės pirkimo–pardavimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-4 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės narystės asociacijoje Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupėje Aleksiūnienė Danutė 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-203 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kolegijos sudėties dalinio pakeitimo. Bernotienė Rūta 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-76 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime. A. Balnys 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-273 Tarybos sprendimo projektas Dėl Aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-48 Tarybos sprendimo projektas Dėl paramos skyrimo iš Elektrėnų savivaldybės smulkiojo verslo ir kaimo plėtros programos lėšų O. Temlianceva 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-242 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Elektrėnų savivaldybės administracijai įsigyti lengvuosius automobilius. Gediminas Ratkevičius 2015-12-17
Atsisiųsti TSp-262 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialams Temlianceva Olga 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-177 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo Simonaitis Arvidas 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-116 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Vievio poliklinikos stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo Miškinytė Vilma 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-170 Tarybos sprendimo projektas Dėl nekilnojamojo turto mokesčio Temlianceva Olga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-287 Tarybos sprendimo projektas Dėl su viešaisiais darbais susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos dalinio pakeitimo Temlianceva Olga 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-121 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų pradinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Elektrėnų pradinė mokykla 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-302 Tarybos sprendimo projektas Dėl detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo. A. Butrimavičius 2013-11-19