Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti V.TSP-127 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2015 metams J. Goličenko 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-116 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės Beižionių vaikų globos namų vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Beižionių vaikų globos namai 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-6 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos programos patikslinimo Arcabienė Violeta 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-93 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų švietimo paslaugų centras 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-146 Tarybos sprendimo projektas Dėl buto Šarkinės g. 15-20 Elektrėnuose paskirties keitimo Šimkūnas Virgaudas 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-348 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo Kloninių Mijaugonių kaimo asociacijai registruoti buveinę Šimkūnas Virgaudas 2012-11-15
Atsisiųsti TSp-146 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centras 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-30 Tarybos sprendimo projektas Dėl socialinės globos kainų Elektrėnų savivaldybės socialinės globos įstaigose patvirtinimo. V. Šimkūnienė 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-222 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-187 „Dėl Elektrėnų savivaldybės bendrojo ugdymo moky R. V. Sadauskienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSP-70 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės sklypo įsigijimo V. Šimkūnas 2015-03-26
Atsisiųsti V.TSP-191 Tarybos sprendimo projektas Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, nustatymo. Jekaterina Goličenko 2015-11-05
Atsisiųsti TSp-124 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn Temlianceva Olga 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-91 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Pylimų mokyklos-darželio vadovo 2009 metų veiklos ataskaitai Mokyklos, gimnazijos 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-174 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Tarulis Deimantas 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-52 Tarybos sprendimo projektas Dėl Vilniaus gatvės Vievio m. geografinių charakteristikų pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-250 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS – 121 dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-57 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudėties dalinio pakeitimo. Ratkevičius Gediminas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-227 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo naudoti Elektrėnų savivaldybės herbą. Dastikienė Živilė 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-120 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo vadovo veiklos atas G. Dobilaitis. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-322 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. V. Škadauskas 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-95 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime A. Balnys 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-19 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos ūkio investicijų 2010–2012 metams Elektrėnų komunalinis ūkis 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-165 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymo Balnys Audrius 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-11 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo Balnys Audrius 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-222 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-28 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės gamtos paveldo objektų paskelbimo saugomais Stasiulionis Kazimieras 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-215 Tarybos sprendimo projektas Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybėje, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-89 Tarybos sprendimo projektas Dėl pavadinimų gyvenamųjų vietovių gatvėms suteikimo. A. Butrimavičius 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-286 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Liberalų sąjūdžio Elektrėnų skyriui. V. Šimkūnas 2014-10-23
Atsisiųsti V.TSP-61 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 m. ataskaitai V. Komisarenkienė 2015-05-14