Numeris Tipasrūšiuoti ikona Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-296 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės sporto mokyklos teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-116 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Semeliškių vidurinė mokykla 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-298 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo projekto „Abromiškių svirno pritaikymas muziejaus veiklai“ paraiškos teikimui gauti Europos ekonominės erdvės fina V. Šimkūnas 2013-11-14
Atsisiųsti TSp-175 Tarybos sprendimo projektas DĖL ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO R. V. Sadauskienė 2014-06-12
Atsisiųsti TSP-27 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėties patvirtinimo. V. Komisarenkienė 2015-01-29
Atsisiųsti V.TSP-142 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės įmonės Elektrėnų vaistinė įstatų panaikinimo V. Komisarenkienė 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-50 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Vievio meno mokyklos vadovo 2010 metų veiklos ataskaitai Vievio meno mokykla 2011-08-12
Atsisiųsti TSp-57 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti Elektrėnų sanatorinės pagrindinės mokyklos savininko teises, pareigas ir turtą Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-261 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo Temlianceva Olga 2011-11-29
Atsisiųsti TSp-161 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės objektų, finansuojamų iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, sąrašo patvirtinimo Šimkūnas Virgaudas 2012-04-18
Atsisiųsti TSp-361 Tarybos sprendimo projektas Dėl 2012-02-02 susitarimo Nr. 01S-1 6 punkto dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-173 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovavimo UAB „VAATC“ visuotiniame akcininkų susirinkime. Balnys Audrius 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-42 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lė J. Goličenko 2014-03-13
Atsisiųsti TSp-215 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai. D. Kliucevičienė 2014-09-11
Atsisiųsti V.TSP-12 Tarybos sprendimo projektas Dėl savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo R. Bernotienė 2015-05-14
Atsisiųsti V.TSP-206 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo uždarajai akcinei bendrovei „Gelmesta“ Jekaterina Goličenko 2015-11-12
Atsisiųsti TSp-184 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų pastatų nuomos Temlianceva Olga 2011-10-17
Atsisiųsti TSp-119 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų turgavietės ir viešo tualeto administravimo Ratkevičius Gediminas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-276 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams Butrimavičius Arūnas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-259 Tarybos sprendimo projektas Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos daugiabučio namo, esančio Panerių kaime, Vievio seniūnijoje, Elektrėnų savivaldybėje, savininkų bendrijai „Panerių dvaras“. Šimkūnas Virgaudas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-72 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012-03-07 sprendimo Nr. TS – 45 dalinio pakeitimo. Butrimavičius Arūnas 2013-03-14
Atsisiųsti TSp-265 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-223 dalinio pakeitimo Ramunė Veronika Sadauskienė 2013-10-10
Atsisiųsti TSp-135 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vadovo 2013 m. veiklos ataskai J. Chmieliauskienė. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-337 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius Dvaro g. 4 ir Dvaro g. 9 Panerių k. Vievio sen. Elektrėnų sav V. Šimkūnas 2014-12-17
Atsisiųsti V.TSP-110 Tarybos sprendimo projektas Dėl atstovo delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę V. Šimkūnas 2015-06-11
Atsisiųsti TSp-94 Tarybos sprendimo projektas Dėl UAB Elektrėnų knygų centro 2009 m. metinio pranešimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimo UAB Elektrėnų knygų centras 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-54 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Beižionių seniūnijos 2010 m. veiklos programos patvirtinimo Makūnas Mindaugas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-30 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėties dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-01-31
Atsisiųsti TSp-227 Tarybos sprendimo projektas Dėl VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro 2012 m. veiklos užduočių projekto patvirtinimo Miškinytė Vilma 2012-06-14