Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-261 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn Šimkūnas Virgaudas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-124 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn Temlianceva Olga 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-59 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo priimti iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Temlianceva Olga 2012-02-23
Atsisiųsti TSP-50 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklą-daugiafunkcį centrą R. V. Sadauskienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSP-18 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklą-daugiafunkcį centrą. R. V. Sadauskienė 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-257 Tarybos sprendimo projektas Dėl sutikimo reorganizuoti Elektrėnų vaikų dienos centrą. G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-181 Tarybos sprendimo projektas Dėl Sveikatos priežiūros Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo Cechanovičienė Inga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-120 Tarybos sprendimo projektas Dėl Šviesos ir Sabališkių gatvių Elektrėnų m. geografinių charakteristikų pakeitimo Butrimavičius Arūnas 2012-03-20
Atsisiųsti TSp-4 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokytojams ir kitiems darbuotojams Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-322 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarifo už daugiabučių namų laiptinių valymą patvirtinimo Ratkevičius Gediminas 2012-10-22
Atsisiųsti TSp-250 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarifo už daugiabučių namų laiptinių valymą patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSP-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vadovui R. V. Sadauskienė 2015-03-12
Atsisiųsti TSP-19 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos vadovui. R. V. Sadauskienė 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-316 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų, sanatorinės mokyklos ir ben R. V. Sadauskienė 2014-12-17
Atsisiųsti TSp-7 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams. R. V. Sadauskienė 2014-01-16
Atsisiųsti TSp-198 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų vadovams. R. V. Sadauskienė 2014-08-13
Atsisiųsti TSp-210 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2010-10-07
Atsisiųsti TSp-3 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-213 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-5 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-247 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-15 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-17 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams Tarulis Deimantas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-242 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų, tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų direktoriams. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-08-14
Atsisiųsti TSp-203 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Elektrėnų savivaldybės įmonėse ir viešosiose įstaigose Ratkevičius Gediminas 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-295 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2007 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 153 dalinio pakeitimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2012-09-13
Atsisiųsti TSp-64 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2007 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS – 153 dalinio pakeitimo Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-174 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2009-07-01 sprendimo Nr. TS – 129 „Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti“ pirmo punkto pakeitimo ir 2009-12-16 sprendimo Nr. TS – 244 panaikinimo Žemaitienė Regina 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-66 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2010-08-25 sprendimo Nr. TS – 169 „Dėl asmenų delegavimo į Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę“ dalinio pake V. Šimkūnas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dali V. Šimkūnas. 2014-05-15