Numeris Tipas Pavadinimasrūšiuoti ikona Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-91 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimo tarifų patvirtinimo. R. Leckas 2014-04-17
Atsisiųsti TSp-253 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šiukšlių išvežimo tarifų patvirtinimo. G. Ratkevičius 2014-10-23
Atsisiųsti TSp-14 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ stebėtojų tarybos sudarymo Ratkevičius Gediminas 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-235 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ valdybos personalinės sudėties dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-123 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ valdybos sudarymo Ratkevičius Gediminas 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-108 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ 2012 metų finansinių ataskaitų audito nepriklausomo auditoriaus išvados, audito ataskaitos ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2012 metus nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtinimo. Elektrėnų komunalinis ūkis 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-110 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituoto 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2010 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtin UAB 'Gelvita' 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-160 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ audituoto 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo ir šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinės už 2011 m. audito ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvados patvirtin UAB Gelvita 2012-04-12
Atsisiųsti TSp-83 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ prižiūrimų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų, šilumos punktų priežiūros maksimalių diferencijuotų tarifų patvirtinimo UAB Gelvita 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-360 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ reorganizavimo Ratkevičius Gediminas 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-300 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ reorganizavimo sąlygų vertinimo Ratkevičius Gediminas 2012-10-18
Atsisiųsti TSp-284 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ šilumos kainų dedamųjų patvirtinimo UAB Gelvita 2011-12-16
Atsisiųsti TSp-240 Tarybos sprendimo projektas Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ valdybos nario pakeitimo Šimkūnas Virgaudas 2011-10-18
Atsisiųsti TSp-174 Tarybos sprendimo projektas Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal iki mokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybėje, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-05-16
Atsisiųsti TSp-224 Tarybos sprendimo projektas Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo į R. V. Sadauskienė 2014-09-11
Atsisiųsti TSp-215 Tarybos sprendimo projektas Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Elektrėnų savivaldybėje, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Puidokaitė Ramunė Veronika 2013-06-12
Atsisiųsti TSp-45 Tarybos sprendimo projektas Dėl Užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo Tarulis Deimantas 2011-08-11
Atsisiųsti TSp-53 Tarybos sprendimo projektas Dėl V. Vasiliauskienės atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio skolos Temlianceva Olga 2012-02-23
Atsisiųsti TSp-254 Tarybos sprendimo projektas Dėl Vaikų priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-08-09
Atsisiųsti TSp-208 Tarybos sprendimo projektas Dėl Vaikų priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo Tarulis Deimantas 2012-06-14
Atsisiųsti V.TSP-151 Tarybos sprendimo projektas Dėl vaikų registracijos ir priėmimo į Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes org R. V. Sadauskienė 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-364 Tarybos sprendimo projektas Dėl vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo Elektrėnų savivaldybėje Aleksiūnienė Danutė 2012-12-13
Atsisiųsti TSp-21 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos Olgai Klubinai. J. Goličenko 2014-02-13
Atsisiųsti TSp-157 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2011 metams Temlianceva Olga 2011-08-17
Atsisiųsti TSp-167 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo 2010 metams Temlianceva Olga 2010-06-17
Atsisiųsti TSp-225 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2012 metams Temlianceva Olga 2012-06-14
Atsisiųsti TSp-210 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2013 metams. Temlianceva Olga 2013-06-12
Atsisiųsti V.TSP-127 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir terminų nustatymo 2015 metams J. Goličenko 2015-08-13
Atsisiųsti TSp-106 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų terminų nustatymo 2014 metams. J. Goličenko 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-58 Tarybos sprendimo projektas Dėl valstybinės žemės pirkimo Butrimavičius Arūnas 2010-04-09