Numerisrūšiuoti ikona Tipas Pavadinimas Rengėjas Publikavimo data
Atsisiųsti TSp-1 Tarybos sprendimo projektas Dėl personalinio priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo Elektrėnų savivaldybės priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos viršininkui Bernotienė Rūta 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-1 Tarybos sprendimo projektas Dėl Koncesijos sutarties nutraukimo Ratkevičius Gediminas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-1 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo Aleksiūnienė Danutė 2013-01-31
Atsisiųsti TSp-1 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2013 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. TS–290 „Dėl 2013 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo“ dalinio pakeitimo. J. Goličenko 2014-01-16
Atsisiųsti TSp-1 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės gyvenamųjų vietovių ir jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-1 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos buveinės pakeitimo. G. Ratkevičius 2015-01-08
Atsisiųsti TSp-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo detaliojo plano rengimui Butrimavičius Arūnas 2011-01-24
Atsisiųsti TSp-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės viešųjų darbų programos patvirtinimo 2010 metams Temlianceva Olga 2010-04-09
Atsisiųsti TSp-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl žemės nuomos mokesčio sumažinimo UAB „Verslo ekspertų pajėgos“ Temlianceva Olga 2013-01-31
Atsisiųsti TSP-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privatizavimo fondo lėšų 2015 metų sąmatos patvirtinimo. J. Goličenko 2015-01-29
Atsisiųsti TSp-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl Privalomų reikalavimų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams pateikimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvi K. Stasiulionis 2014-01-16
Atsisiųsti TSp-10 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų miesto bevariklio transporto priemonių trasų tinklo schemos patvirtinimo Butrimavičius Arūnas 2012-01-19
Atsisiųsti TSp-100 Tarybos sprendimo projektas Dėl leidimo UAB „Žaibas“ registruoti buveinę. G. Ratkevičius 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-100 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo. Ratkevičius Gediminas 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-100 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai. Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis 'Drugelis' 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-100 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudarymo Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-100 Tarybos sprendimo projektas Dėl projektų, teikiamų gauti ES SF paramą pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, įgyvendinimo Aleksiūnienė Danutė 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl likviduojamos įstaigos „Jaunimo krantas“ likviduojamo laikotarpio pradžios balanso patvirtinimo. Ratkevičius Gediminas 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Elektrėnų sav. Vievio vaikų lopšelis-darželis 'Eglutė' 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komitetų sudėties dalinio pakeitimo Ratkevičius Gediminas 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos komisijų sudarymo Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-101 Tarybos sprendimo projektas Dėl įgaliojimų suteikimo Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriui. G. Ratkevičius 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Elektrėnų meno mokyklos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai. Elektrėnų meno mokykla 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarčiai. V. Šimkūnas. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl viešosios įstaigos Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro įstatų patvirtinimo. Ratkevičius Gediminas 2013-04-11
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos narių delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus Ratkevičius Gediminas 2011-08-16
Atsisiųsti TSp-102 Tarybos sprendimo projektas Dėl veiklų „Didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas“ ir „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ pagal priemonę Nr. VP3-3.2.-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo Balnys Audrius 2010-04-20
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl pritarimo Vievio meno mokyklos vadovo 2011 metų veiklos ataskaitai Vievio meno mokykla 2012-03-14
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos 2010-09-29 sprendimo Nr. TS – 187 „Dėl pritarimo teikti projektus pagal Vietos plėtros 2009–2014 m. strategiją“ dali V. Šimkūnas. 2014-05-15
Atsisiųsti TSp-103 Tarybos sprendimo projektas Dėl tarybos nario delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimus. Bernotienė Rūta 2013-04-11